El Govern per assolir l’objectiu del 33% de la producció d’energia nacional al 2030

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, ha presentat aquest dijous el Reglament de l’activitat de producció d’energia elèctrica en règim de concessió administrativa. Aquest text permet desplegar de manera total el nou model de producció energètica previst en la Llei d’impuls i transició energètica i del canvi climàtica (Litecc) que marca com a objectiu assolir el 33% de la producció nacional al 2030 i del 50% al 2050. “En tan sols tres anys de vigència de la Litecc hem aconseguit desplegar tot el marc normatiu que facilita la producció d’energia renovable al país amb la possibilitat de la implicació del sector privat, per avançar cap a la sobirania energètica i dependre cada vegada menys de les importacions”, ha ressaltat Calvó.

Aquest desplegament reglamentari de la llei, juntament amb el desenvolupament del Pla sectorial d’infraestructures energètiques (PSIE) i tenint en compte les noves instal·lacions de producció d’energies renovables que es desenvoluparan al llarg del 2022, Andorra aconseguirà el 26% de la producció nacional abans d’acabar la legislatura actual.

Això implica, tal com ha destacat la ministra, que ja s’haurà assolit l’augment de més del 50% de l’objectiu de producció d’energia renovable al país previst pel 2030. “Estem en el bon camí per aconseguir, amb escreix, les fites marcades per la llei, tot impulsant produccions d’energia provinent de fonts renovables i respectuosos amb el medi i alhora incrementar la nostra sobirania energètica”, ha sintetitzat.

Nou reglament de concessions i hidroelèctrica del Serrat

Entrant en detall, el Reglament de l’activitat de producció d’energia elèctrica en règim de concessió administrativa té per objectiu establir el procediment per a l’atorgament de concessions de generació elèctrica, així com regular el règim d’aquestes concessions, així com el règim de les activitats del sector elèctric, del fred i de la calor.

El text, per tant, facilita la construcció i explotació de les instal·lacions de generació elèctrica a partir de fonts d’energia renovable connectades a la xarxa elèctrica, i que, d’acord amb el que preveu el PSIE. El reglament estableix que les concessions de dites instal·lacions seran de 30 anys per a les hidroelèctriques i de 20 anys per a les fotovoltaiques.

Fent ús del recent aprovat reglament, i tal com ha explicat el director de l’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic (OECC), Carles Miquel, el Govern també ha aprovat aquest dimecres la primera convocatòria per a la concessió de la instal·lació hidroelèctrica del Serrat. La infraestructura, prevista al PSIE, té dues captacions (del riu de Tristaina i del riu de Rialb) i una previsió de producció de 3,9 GWh/any, el que equival a un abastiment de 1.100 llars. Ara els interessats tenen 3 mesos per presentar sol·licitud i un cop estigui aprovada es preveu un període de 6 mesos per a l’inici de les obres i de 18 mesos per a l’entrada en funcionament de la infraestructura.