El Govern licita la fase 2 de les obres de l’Escorxador Nacional d’Andorra

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres, a proposta del titular de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, la licitació per fer front a la fase 2 de les obres de reforma i millora de l’Escorxador Nacional d’Andorra. La voluntat dels treballs de reforma és assegurar la millora continuada de la infraestructura al llarg del temps, atès que les instal·lacions compleixen tots els paràmetres establerts referents a salut, seguretat, higiene i de benestar animal.

Més detalladament, el projecte preveu procedir a la refecció del paviment impermeable de la planta baixa, així com sanejar i reparar els elements estructurals afectats per l’acció de l’aigua.

L’altra actuació important consisteix en la implementació d’una nova instal·lació frigorífica, ja que l’actual es troba al final del seu cicle de vida útil. Per últim, es realitzaran altres petites adaptacions per tal de millorar el funcionament de la instal·lació i optimitzar-ne els espais, com la creació d’una nova sala d’especejament.

El concurs és de caràcter nacional, amb procediment obert i modalitat ordinària. Les empreses interessades tenen fins el 7 de juliol d’enguany per a presentar-se al concurs públic.

Cal recordar que la Fase 1 de les obres, conclosa a finals del 2019, va incloure la modernització principalment de les instal·lacions situades a la planta baixa de l’escorxador per tal d’incrementar la seguretat dels treballadors, el benestar i el maneig del bestiar. També es van implementar millores pel que fa a la descàrrega del bestiar a les corts i a l’accés del bestiar a cada una de les zones de sacrifici com també les línies de feinejat fins a la zona de classificació.