El Govern augmentarà un 3,3% el salari mínim interprofessional per aquest any

El Govern ha aprovat el decret de fixació del salari mínim interprofessional per a l’any 2022

temps lectura-Temps de lectura: < 1 minut

El Govern ha aprovat, a proposta del ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, el decret de fixació del salari mínim horari interprofessional per a l’any 2022 pel qual s’incrementa un 3,3% amb efectes a partir del dia 1 de gener.

Aquest nou decret modifica i deroga el decret inicial de fixació del salari mínim per enguany, aprovat a l’octubre del 2021, i que establia un augment del 3,2%. La modificació es duu a terme tenint en compte que finalment l’Índex General de Preus al Consum (IPC) 2021 és del 3,3%. Per tant, de conformitat amb la Llei de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, el Govern ha d’aprovar el decret pel qual incrementi, com a mínim, el salari mínim horari interprofessional per a l’any 2022 en el mateix percentatge que experimenti la variació anual de l’IPC.

Així doncs, el salari mínim horari interprofessional se situa en 6,68 euros/hora a partir de l’1 de gener del 2022. El nou increment del salari suposa una retribució mensual de 1.157,87 euros per enguany. Aquest decret entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA).

La decisió d’augmentar el salari mínim horari interprofessional respon a la voluntat de seguir fent passos per assolir l’objectiu d’equiparar progressivament el salari mínim al cost real de la vida i amb la voluntat d’avançar en la recomanació del Consell d’Europa de situar el salari mínim al 60% del salari mitjà.