El Cos de Policia efectua 540 controls durant la darrera campanya

77 conductors han estat sancionats amb un total de 81 infraccions

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

El Cos de Policia ha realitzat de l’11 al 24 d’octubre de 2021, una campanya especifica sobre: l’ITV, cinturó de seguretat i utilització del telèfon mòbil, amb la intenció de conscienciar els conductors en la necessitat de corregir determinades actituds indegudes i administratives en la conducció.

Durant la campanya s’han efectuat 540 controls, dels quals 77 conductors han estat sancionats amb un total de 81 infraccions.

Els aspectes controlats durant aquesta campanya i el balanç corresponent es detalla a continuació (81):
– 38 sancions: no presentar-se a la ITV en el termini establert reglamentàriament
–   8 sancions: circular sense el distintiu de la ITV en vigència, per no haver-se presentat a les proves reglamentàries o per no haver-les superat
– 23 sancions: no fer ús, el conductor o els passatgers del cinturó de seguretat
– 12 sancions: conduir utilitzant manualment dispositius de telefonia mòbil, de navegadors o de qualsevol dispositiu incompatible amb l’atenció obligatòria permanent a la conducció

Així mateix, en el decurs d’aquests controls també s’han constatat i sancionat altres infraccions alienes a la present campanya, sent  les següents (24):
– 4 sancions: no poder exhibir el certificat de l’assegurança malgrat tenir-lo
– 3 sancions: circular sense regular la velocitat en funció de l’estat de la calçada, de la visibilitat, de les dificultats de la circulació i dels obstacles previsibles o sense reduir la velocitat i, si escau, sense parar si les circumstàncies ho demanen
– 3 sancions: no respectar algun dels senyals prohibitius
– 3 sancions: circular amb escapaments lliures totalment o parcial
– 2 sancions: efectuar un avançament trepitjant una línia longitudinal contínua, en els casos no permesos
– 2 sancions: no poder exhibir el permís de conduir malgrat tenir-lo
– 1 sanció: conduir fent ús de dispositius visuals incompatibles amb l’atenció permanent a la conducció
– 1 sanció: circular amb un vehicle amb vidres tintats o acolorits no homologats o amb un vehicle en què la superfície acristalada no permet al conductor la visibilitat diàfana sobre la via per la col·locació de làmines, adhesius o altres elements no autoritzats
– 1 sanció: no respectar la prioritat de pas per a vianants
– 1 sanció: conduir forçant les marxes i produint sorolls molestos
– 1 sanció: circular amb pneumàtics en mal estat
– 1 sanció: no tenir la transparència suficient el material constitutiu dels vidres davanters
– 1 sanció: circular amb un vehicle al qual se li han efectuat reformes d’importància, sense haver efectuat la regularització administrativa corresponent

El Cos de Policia fa publiques aquestes dades en el marc de la seva política de  reduir la sinistralitat a les carreteres i garantir una millor seguretat per als conductors i els vianants.