El Comú de la Massana dona llum verda a la constitució de SETAP365

La corporació aprova els estatuts i el pacte de socis que s’hauran de signar amb el Comú de Canillo i Crèdit Andorrà

Les cònsols de la Massana ja tenen el vist-i-plau del Consell de Comú per tirar endavant la constitució de la societat de majoria pública SETAP365, que naixerà amb un capital social d’un milió d’euros. El Consell de Comú ha facultat les cònsols per portar a terme l’operació de constitució de la nova societat i signar tots els documents necessaris, com el pacte de socis o els estatuts.

L’aportació del Comú de la Massana en el moment de la constitució de la nova societat serà de 19.931 d’euros, com aportació dinerària, i de 22.285.004 euros, en forma d’accions d’EMAP, com aportació no dinerària. Aquesta aportació no dinerària està composada per 14.999 accions de les 15.000 que ostenta el Comú de la Massana. És a dir, hi haurà una acció que no es transferirà a la nova societat, amb l’objectiu de poder mantenir la condició d’accionista en el moment de capitalitzar les preferents.

En el moment d’aportar les 14.999 accions, el Comú de la Massana rebrà a canvi 199.634 accions de SETAP365, que es corresponen exactament amb el valor d’EMAP i equivalen a un 19,96% de la nova societat.

Concretament, el  Comú de la Massana tindrà les accions de la número 1 a la 199.634.

Les accions rebudes de SETUP365 corresponen a la sèrie A, que només poden ser propietat d’entitats públiques, a diferència de les accions de tipus B, que estan reservades a entitats privades. La societat SETAP365 serà majoritàriament pública i al pacte de socis s’ha previst que les accions de tipus A sempre tinguin un percentatge de participació superior al de les accions de tipus B, per tal de garantir el seu caràcter majoritàriament públic. De la mateixa manera, al pacte de socis també queden fixats els mecanismes perquè el comú de la Massana pugui augmentar la seva participació a SETAP365 fins al 30% amb l’objectiu de ser paritaris en un termini de 8 anys. Els mecanismes previstos són la capitalització de les preferents, amb la qual cosa s’arribaria fins al 25,5% de la participació, i la compra directa d’accions a les altres dues parts, per arribar al 30%.

Com ha explicat la cònsol major, Olga Molné, tot i que, d’entrada, la corporació massanenca tindrà el 19,96%, ja tindrà el 30% del vot a les assemblees i, per tant, ja se li reconeix el dret de compra d’accions de les altres dues parts.

Un altre punt important del pacte d’accionistes és que tots els acords importants es prendran per unanimitat, com les noves activitats, les modificacions d’estatuts o les inversions de més d’1 milió d’euros. Justament, com ja es va fixar en el preacord, la primera gran inversió de SETAP serà de 36,4 milions d’euros i es destinarà a la unió esquiable entre Arinsal i Pal.

“Per a la Massana, les inversions a Pal Arinsal són cabdals; de fet, era un dels objectius que perseguíem i aquest acord és una gran noticia per nosaltres perquè hem trobat la millor solució per la nostra estació, amb un projecte de país, que beneficiarà tot Andorra i els seus ciutadans”, ha afirmat Molné.

Els comuns de la Massana i Canillo i Crèdit Andorrà ja estan en disposició de signar els documents per constituir SETAP365, una societat que neix per garantir l’estabilitat futura d’EMAP i ENSISA, assegurant la viabilitat i creixement de les estacions, a través d’una explotació conjunta que permeti generar economies d’escala, amb un estalvi en les despeses i un augment progressiu dels ingressos.

Més inversions per al 2022

Un altre punt destacat de l’ordre del dia ha estat l’aprovació del pressupost per al pròxim exercici, que ha crescut un 13,2% respecte el 2021, situant-se en els 15.781.184 euros.

El capítol més important és el d’inversions, que ha augmentat un 46%, situant-se en el 3,4 milions d’euros.

“Hem elaborat aquest pressupost amb la voluntat de fer un pas endavant, destinant més recursos en inversió. La filosofia del pressupost 2022 és ser el màxim d’eficients en la gestió i el màxim d’eficaços en la millora de la nostra parròquia”, ha afirmat el conseller de Finances, Jordi Areny.

Entre els projectes més destacats hi ha la segona fase del Pla de Pacificació i Amabilització de la carretera de Sispony que, seguint la línia dels treballs que s’estan realitzant actualment, millorarà la seguretat i la convivència a la zona, aplicant criteris sostenibles. El pressupost assignat és de 375.000 euros. També es destinarà una partida important a l’acondicionament de l’abocador (332.000 euros) i a la millora de la xarxa d’aigües (225 mil euros), que també inclou la rehabilitació del dipòsit del Solanell (175 mil euros). Entre els nous projectes, cal destacar l’inici de la reforma i embelliment del Parc de Santa Caterina, un espai que es destinarà a donar més opcions de lleure als joves de la parròquia. L’objectiu és que hi hagi dos espais diferenciats: el Prat Gran per als infants i Santa Caterina per als joves. Areny també ha remarcat que durant l’any que ve es portaran a terme les obres per habilitar dos nous aparcaments als Plans i a l’Aldosa (302 mil euros), dues zones on hi ha molts habitatges i que presenta actualment una manca de places per aparcar. L’embelliment de la Plaça de l’Església i de la Plaça de Sispony, la refecció de les façanes de les Fontetes i la creació d’un canipark són altres de les inversions previstes per al pròxim exercici.

Pel que fa a les despeses, Areny ha remarcat que “ens hem ajustat al màxim, tenint en compte les diferents accions i estudis que es portaran a terme en gairebé tots els departaments”. El capítol de béns corrents creix un 11% a causa de nous projectes com la Fira de l’Esport, que tindrà lloc a la primavera, o el Pla de Foment del Cicloturisme de la Massana. Una de les novetats més destacades és el projecte de creació d’una nova societat pública, que gestionarà el servei d’aigües de la Massana. L’objectiu és crear una nova estructura jurídica que permeti renovar, gestionar i millorar l’eficiència de la distribució d’aigua.

En la mateixa sessió també s’ha aprovat la liquidació provisional de comptes a data 30 de setembre, que presenta un superàvit de 2,3 milions d’euros. El capítol de despeses s’ha liquidat en un 60,04% i el d’ingressos en un 72,01 %. La previsió a tancament és de 93,12% i del 90,41 % respectivament.

Nous projectes

El ple del Consell ha donat llum verda a un canvi en el contracte d’arrendament del Poliesportiu de l’Aldosa amb el Col·legi del Pirineu SA, que permetrà sotsarrendar una zona del pati, amb la finalitat de crear una escola de tennis i pàdel d’alt nivell. Es tracta d’un projecte del tennista i entrenador Joan Jíménez que, en col·laboració amb l’escola Àgora, té previst portar a terme un programa de tennis-estudi, per tal que els joves tennistes puguin combinar els seus estudis amb els entrenaments d’alt nivell.

D’altra banda, en la mateixa sessió s’ha aprovat la modificació de l’Ordinació de Circulació, Vianants i Vehicles, amb un punt que permetrà crear zones per a residents. L’espai que es reservarà a tal efecte es senyalitzarà amb pintura blanca.