El comú de la Massana aprova un pressupost de 15,7 milions

Es destinen 3,3 milions a inversió, un 45,7% més que el 2021

El comú de la Massana ha aprovat el projecte de pressupost per a l’exercici 2022, segons publica el diari digital Altaveu. Aquest pressupost s’ha confeccionat basant-se en la contenció de la despesa corrent i la prudència a l’hora de valorar els ingressos. El total és de 15,7 milions d’euros dels quals, 3,3 milions seran d’inversió, un 45,7% més que el 2021.

Les principals inversions són  l’eixample de les carreteres secundàries 321 Terra Mora Fase II , l’asfalt del carrer Camí Planell de la Callissa (Sispony) i un tram del carrer Borda Fonta i la reparació del mur, i refecció de dues rotondes a la CG3 (Sorribes i Edifici Cabanota).

També es duran a terme les obres d’acondicionament de l’abocador i els nous aparcaments als Plans i a l’Aldosa. S’embelliran  les plaçes de l’església i de  Sispony i es millorarà la xarxa d’aigua amb la Reforma i rehabilitació del dipòsit del Solanell, així com la inversió en reposició de la xarxa i utillatge.

D’acord amb el que preveu l’article 43 de la Llei de les finances comunals, el deute total formalitzat previst a 31 de desembre de 2022 puja a 20.459.056 euros i un 119,1% del límit màxim d’endeutament. Per això el conseller de Finances, Jordi Areny ha dit que l’objectiu del pressupost “és ser el màxim d’eficients en la gestió i en la millora de la parròquia”. Ha destacat que els ingressos han estat superiors als que s’havien previst i que la Massana continua sent una parròquia atractiva per obrir-hi comerços i per residir-hi.

El capítol de béns corrents creix un 11% a causa de nous projectes com la Fira de l’Esport o el Pla de Foment del Cicloturisme de la Massana. Una de les novetats més destacades és el projecte de creació d’una nova societat pública que gestionarà el servei d’aigües de la Massana. L’objectiu és crear una nova estructura jurídica que permeti renovar, gestionar i millorar l’eficiència de la distribució.

Areny ha explicat que el pressupost s’ha pogut executar amb certa normalitat després d’un 2020 marcat pel confinament i la pandèmia. Segons el que preveu l’article 43 de la Llei de les finances comunals, el deute total consolidat acumulat ascendeix a data 30 de setembre de 2021 a 16,7 euros.