El Comú de la Massana aportarà les accions preferents recomprades a EMAP SA

L’objectiu és augmentar i enfortir el patrimoni de la societat

El Consell de Comú de la Massana ha donat llum verda a la proposta per facultar les cònsols a portar a terme l’operació d’augment de capital d’EMAP.

“La finalitat és clara: augmentar i enfortir el patrimoni d’EMAP”, ha afirmat la cònsol major, Olga Molné.

Des del 2016 el Comú de la Massana ha anat recomprant anualment participacions per un valor d’1,4 milions d’euros. La darrera ha estat autoritzada en aquesta mateixa sessió de Consell.

La cònsol ha recordat que la recompra és una acció voluntària del Comú de la Massana, sense cap tipus d’obligatorietat, però que tant l’anterior equip comunal com l’actual han efectuat una recompra anual. Això ha permès portar a terme aquesta operació per augmentar el capital d’EMAP de forma no dinerària, sinó a través de les accions. Concretament, s’ampliarà el patrimoni d’EMAP amb 8,7 milions d’euros mitjançant l’emissió de 14 mil noves accions.

Amb aquesta operació s’extingirà de forma automàtica les preferents capitalitzades, cosa que permetrà enfortir el patrimoni net d’EMAP SAU, que millorarà els seus fons propis.

D’altra banda, el Consell ha aprovat un pla parcial, que després de l’aprovació provisional ja havia rebut els informes favorables dels ministeris corresponents i de la Comissió Tècnica d’Urbanisme, així com dues modificacions del Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial de la Massana, que també han seguit el procés per a l’aprovació definitiva.

Millora de la xarxa d’aigua

En la sessió d’avui s’han fet diverses modificacions pressupostàries, ajustant diferents partides, per poder fer front a alguns projectes que no tenien prou dotació pressupostària. Cal destacar el crèdit de 45 mil euros destinat a la xarxa d’aigua. La cònsol menor, Eva Sansa, ha avançat que en el pressupost de l’any que ve hi tindrà un paper destacat la inversió en la millora de la xarxa d’aigua, ja que s’està envellint i cal garantir un correcte subministrament a la població i més tenint en compte l’evolució creixent del nombre d’habitants. Hi hauria la possibilitat de construir nous dipòsits o de desdoblar, amb una nova canonada,  la xarxa que arriba des d’Arinsal, i que subministra el 95 % de l’aigua que es consumeix a la Massana. D’aquesta manera s’evitarien situacions com la produïda el passat mes d’agost a causa d’una fuita.

 Aportació d’un particular

Tal com ha explicat la consellera de Benestar Social, Francesca Guerrero, el Comú de la Massana ha rebut una aportació de 5 mil euros per part d’una família de la parròquia. Aquests diners s’utilitzaran dins la partida d’ajuts socials, per satisfer despeses d’alimentació, higiene, formacions i material escolar a aquelles famílies que ho necessitin.