El Col·legi d’Advocats d’Andorra vol guanyar agilitat de la justícia

La junta fa balanç dels dos anys de mandat i assegura que ha estat un mandat marcat per la pandèmia que ha accentuat la complexitat de l’operativa

La junta del Col·legi d’Advocats d’Andorra fa balanç dels dos darrers anys de mandat. Malgrat que la pandèmia ha accentuat encara més la complexitat de l’operativa habitual s’ha pogut mantenir una activitat basada en la defensa dels principis d’actuació contemplats en la Llei i els Estatuts de l’advocacia com la llibertat d’expressió i l’empara col·legial i, en l’agilització de la justícia. I és en aquest sentit, que manifesta la necessitat d’encarar una nova etapa abordant temes crítics que provoquen situacions complexes per a l’exercici de l’activitat dels col·legiats com ara la dilatació i el retard en els processos judicials, i la necessitat d’incrementar recursos especialitzats per alliberar la tramitació del volum actual de processos.

A pocs dies de les eleccions per escollir la nova junta que liderarà el Col·legi els dos propers anys es fa especial èmfasis en què la voluntat del Col·legi és continuar generant un debat obert i constructiu amb les institucions implicades per a trobar mecanismes de millora per guanyar agilitat en la justícia, fet que comporta una complexitat afegida al món jurídic en general i al bon desenvolupament de la seva activitat. Comenta Sopena que “Independentment de si tornen a escollir la nostra llista o no, el Col·legi d’Advocats d’Andorra ha de fer prevaldre els principis d’actuació del Col·legi en la defensa de l’exercici dels nostres col·legiats i alhora, col·laborar en tot allò que estigui al nostre abast per ajudar a trobar mecanismes per agilitzar la justícia”. Una voluntat que comparteix Sònia Baixench, vicedegana del Col·legi d’Advocats, i la persona que encapçalarà la nova llista de l’actual junta.

La predisposició que ha tingut sempre el Col·legi a l’hora de crear ponts de diàleg i noves fórmules de treball per avançar de forma transversal és una constant. És per aquest motiu que el 2020 es va crear la Comissió de la Justícia amb la finalitat de millorar-ne el seu funcionament. La junta opina que la complexitat actual s’ha d’abordar de forma conjunta i tenint en compte totes les veus i les parts implicades, per això es considera que aquesta comissió hauria de tenir caràcter permanent.

El Col·legi considera que un imputat no pot estar pendent de judici durant anys. No es pretenen canviar certes situacions judicials, el que preocupa és la durada dels processos. Aquesta situació també té impacte en alguns lletrats que es troben en situacions processals que s’estan dilatant en el temps de manera excessiva. La Junta del Col·legi d’Advocats d’Andorra considera que els advocats, com a defensors dels administrats i garants de la protecció dels drets i llibertats dels seus clients, han de poder exercir la seva professió i demana que les actuacions judicials no s’allarguin més del necessari.

En conclusió, es desprèn que el primer repte del Col·legi en la nova etapa que s’encetarà després de les eleccions serà ajudar, en la mesura del possible, a agilitzar la justícia i els processos i, continuar treballant per a la defensa dels seus col·legiats fent prevaldre els principis que regeixen el Col·legi d’Advocats assegurant la llibertat d’expressió dels advocats com un dels pilars de la professió i exercint l’empara col·legial en el supòsit que un advocat demani suport si considera que s’ha vulnerat o no s’han tingut en compte els seus drets o llibertat.