Comencen les obres de renovació de voreres a l’Avinguda del Ravell

Un dels eixos del Pla d’amabilització i pacificació de la Massana és la millora progressiva de les voreres de la parròquia, per facilitar i fer segur el pas dels vianants. A hores d’ara s’està portant a terme una nova fase per refer les voreres a l’Avinguda del Ravell.

Es tracta d’una de les actuacions de renovació de voreres prevista per aquest exercici 2021. Els treballs consistiran en refer la voravia, amb el paviment malmès, enquitranant les voreres amb franges de granet.

Recordem que també s’està treballant en la reforma integral de Costes de Teixidó i de Terra mora, dos projectes d’envergadura que estaran finalitzats aquest mateix any.