Comencen els treballs per a la reconstrucció del campanar de Sant Vicenç d’Enclar

Les obres tenen com a motivació principal impulsar l’aixecament del campanar

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, juntament amb la directora del departament de Patrimoni Cultural, Isabel de la Parte, i dels arquitectes de l’obra Lluís Ginjaume i Carles Brull, han explicat aquest dimarts les obres de reconstrucció del campanar de Sant Vicenç d’Enclar. Tal com han destacat totes les parts, les obres tenen com a motivació principal impulsar l’aixecament del campanar, però també s’acordaran temes com la reparació de les afeccions estructurals i constructives que l’esfondrament de la torre va provocar sobre els elements més propers de l’església, així com incidir en l’adequació de l’interior de la nau i millorar-ne l’entorn proper.

“Seguint el compromís que vam adquirir, iniciem els treballs i tasques per impulsar la reconstrucció més fidedigne possible”, ha ressaltat Riva durant. En relació al calendari, la ministra ha informat que la voluntat és impulsar una primera fase fins a finals d’any i de cara al primer trimestre del 2022 iniciar la segona fase i definitiva que acabaria a la tardor de l’any que ve. Isabel de la Parte ha emfatitzat que les obres que ara s’han iniciat recullen la tasca feta per la comissió d’experts que va analitzar la situació pocs dies després dels fets, dels treballs arqueològics fets sobre el terreny durant els primers mesos del 2021 i de l’avant-projecte que l’equip d’arquitectes encapçalat per Axel Letellier. “La simbologia i particularitats del campanar fan encara el projecte amb moltes ganes i il·lusió”, ha explicat de la Parte.

El projecte compte amb un element inèdit: un model en 3D del campanar. Ginjaume i Brull han explicat que aquest model s’ha pogut desenvolupar gràcies a les múltiples fotografies del bé immoble que tenia Patrimoni i que la gent ha cedit. “La fotografia en tres dimensions ens permet poder tornar a col·locar cadascuna de les pedres al lloc on era amb una precisió de centímetres”, ha explicat Brull. De fet, els arquitectes han ressaltat que poder tenir aquest model en 3D era “una condició i no una opció” per dur a terme la reconstrucció del campanar fidedignament.

Pel que fa a les fases de treball, la intervenció actual s’allargarà prop de 23 dies i que ha començat amb les tasques prèvies de neteja i adequació del sector de l’obra: delimitació i adequació de la zona de treball, senyalització, desbrossat, implantació d’una tanca de protecció amb la supervisió de l’equip tècnic del Departament de Patrimoni Cultural.

Així, s’ha implementat un sistema de referència geodèsic per facilitar la localització precisa de les coordenades que han de permetre ressituar les pedres identificades durant la fase de desenrunament (primavera de l’any 2021) i restituir els elements arquitectònics del campanar al seu estat original.

En la primera fase, també es procedirà a l’excavació arqueològica i al desmuntatge de l’estructura de la base del campanar per realitzar un estudi geotècnic detallat del substrat, que ha de permetre en un futur aixecar la torre. Els blocs d’aquestes darreres fileres dels fonaments s’identificaran i es restituiran.

Finalment, entre el dia 13 i el 22 de desembre, es rebaixarà l’estrat de sorra aportat l’any 1981, per protegir i anivellar el terra original de la nau i es preparà el sòl per cobrir-lo amb el paviment original de l’església. Així, i tal com marca el calendari, es durà a terme una parada tècnica a causa de les condicions climatològiques i els treballs es reprendran durant el primer trimestre del 2022, quan les condicions siguin òptimes per poder treballar amb morter de calç i iniciar el muntatge del campanar.