El Comú de Canillo rep 195 al·legacions sobre la revisió del POUPC

Després de gairebé tres mesos, ahir va finalitzar el període d’exposició pública de la revisió del Pla d’Ordenació i Urbanisme de la Parròquia de Canillo (POUPC). Durant aquest termini, el Comú ha rebut un total de 195 al·legacions d’un centenar de propietaris. La corporació comunal ha posat a disposició dels ciutadans un equip permanent de dos tècnics del departament d’urbanisme per resoldre tots els dubtes i consultes que els ciutadans podien tenir sobre el POUPC. En total l’equip a atès 114 visites de ciutadans.

La comissió d’urbanisme del Comú va iniciar fa tres setmanes la revisió de les al·legacions, una tasca que continuarà duent a terme les pròximes setmanes amb l’objectiu d’aprovar provisionalment la revisió del POUPC el més aviat possible en sessió de Consell de Comú per després fer arribar el document a Govern, tal com marca la Llei general d’ordenament del territori i urbanisme (LGOTU), per tal que procedeixi a la seva revisió abans de l’aprovació definitiva.

El Comú de Canillo agraeix la gran participació i les aportacions que han fet els ciutadans de la parròquia al llarg de tot el període d’exposició pública, que sense dubte permetrà al Comú millorar la proposta inicial del pla d’urbanisme que va presentar en reunió de poble el passat 10 de juny.