Automatització de l’ETAP de Les Pardines d’Encamp

A partir de l’estiu el control i gestió de l’Estació Transformadora d’Aigua Potable de Les Pardines es realitzarà telemàticament, de manera que 24 hores i 365 dies a l’any i des de qualsevol punt amb connexió a internet es podrà gestionar aquesta instal·lació bàsica per al subministrament d’aigua potable a la parròquia.

Xavier Fernàndez, conseller d’Infraestructures i Manteniment ha explicat que “aquesta inversió suposarà tenir la informació sobre la qualitat de l’aigua o detectar les incidències en temps real” i per tant,  “eliminar desplaçaments diaris a la instal·lació” per realitzar aquests controls, fet pel qual es poden “optimitzar els recursos humans i materials i realitzar una gestió més eficient”