Andorra reforça el benestar i la seguretat dels centres d’animals de companyia i nuclis zoològics

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, juntament amb el director del departament d’Agricultura, Josep Casals, ha presentat aquest dilluns a la tarda el nou Reglament relatiu a les condicions tècniques de benestar i seguretat dels centres d’animals domèstics de companyia. L’objectiu del nou text és reforçar tots els elements de seguretat per garantir una tinença que sigui respectuosa i compromesa amb els principis i valors pels quals s’ha de regir el benestar dels animals de companyia. A més, el text també estableix el procediment per autoritzar, classificar i registrar els nuclis zoològics d’animals domèstics de companyia.

Calvó ha explicat que actualment hi ha més de 150 centres de detenció d’animals de companyia repartits arreu del territori. Malgrat que la majoria compleixen amb els requisits establerts, alguns d’ells s’han implantat progressivament sense disposar de les preceptives autoritzacions administratives i tenen condicions no adequades per a la tinença d’animals. Així ho ha pogut constatar el Ministeri arran de les actuacions de control que es van dur a terme al llarg de l’any passat i que se seguiran fent de manera continuada, amb un inspector a ple temps, per vetllar pel compliment de la nova normativa.

És per això que el Govern ha decidit aprovar el nou reglament que reforça el marc normatiu vigent. “Era necessari poder concretar millor les condicions que han de complir tots els centres destinats a l’acollida, permanent o temporal d’animals domèstics i en particular d’animals de companyia, gossos i gats”, ha ressaltat la ministra. En aquesta línia, Calvó ha assenyalat que els nous canvis impulsats s’han treballat amb tots els sectors implicats.

Així, el reglament recull aspectes ja vigents actualment com la divisió per tipologia segons el nombre d’animals que hi ha en cada centre. Allà on hi hagi fins a un màxim de quatre exemplars, s’anomenen centres de detenció d’animals de companyia (CDAC), i queden subjectes al compliment d’un seguit de requisits bàsics a efecte de poder assegurar el benestar dels animals.

Aquells centres en el que hi hagi cinc o més exemplars, anomenats nuclis zoològics d’animals de companyia (NZAC), queden a més subjectes, donada la naturalesa de les seves activitats, al compliment d’un seguit de requeriments addicionals i han de cursar la inscripció respectiva al Registre de Nuclis Zoològics d’Animals de Companyia.

Així, i com a principal novetat del nou text, s’estableix que tots els centres han de disposar d’un perímetre de protecció i d’instal·lacions concebudes i dimensionades a les necessitats dels animals, de manera que es puguin resguardar de les inclemències climatològiques i que disposin d’un espai suficient per poder-se moure, i es prohibeix l’ús de material de rebuig. Pel que fa al benestar animal, també s’estipula, com a novetat, l’obligatorietat que els animals rebin diàriament una alimentació suficient i adequada, que tinguin accés a aigua per abeurar-se i, que hi hagi un manteniment higiènic de les instal·lacions. En el cas dels gats la normativa obliga a que aquests estiguin esterilitzats o castrats.

Per altra banda, s’estableixen nous requisits per als nuclis zoològics d’animals de companyia. Tots hauran d’estar situats a, com a mínim, 70 metres d’un nucli habitat. En el cas que es vulgui tenir 20 o més animals de companyia aquesta hauran d’estar situats en una zona d’accés rodat apte per un giny de 4 rodes i hauran de disposar d’una zona destinada a acollir les mares gestants durant la fase final de la gestació, el part i postpart. A més, també hauran de tenir una zona complementària d’esbarjo d’ús col·lectiu i la instal·lació haurà de comptar amb un proveïment d’aigua corrent i estar embrancada a la xarxa comunal d’aigües residuals o bé comptar amb un sistema de sanejament autònom.

Amb l’objectiu que els implicats puguin regular la situació d’acord amb a la nova normativa, es preveu una moratòria de 18 mesos a partir de la publicació del reglament al BOPA. A més, el Ministeri facilitarà una guia tècnica a tots aquells que així ho sol·licitin perquè puguin comprendre de manera més senzilla i pràctica les especificitats que contempla el nou text legal.

Finalment, Casals també ha informat que el reglament estipula que els nuclis zoològics d’animals de companyia hauran de presentar una sol·licitud al Servei de Tràmits amb informació diversa per poder ser aprovats i registrats.