Els ingressos de la duana s’incrementen prop d’un 60% al febrer

Les taxes del tabac presenten un increment del 33%

L’economia del país continua recuperant les xifres positives registrades prèviament a l’esclat de la pandèmia. Segons es desprèn de les dades publicades aquest dimecres per la duana, durant aquest febrer la recaptació ha estat de 18,4 milions d’euros, una xifra que representa un augment del 59,2% respecte del mateix període del 2021, en què hi va haver uns ingressos nets de 15,8 milions, i del 14,5% si es compara amb el febrer del 2020.

Entrant al detall, els ingressos per taxes d’importacions de begudes són els que presenten un increment més significatiu, ja que durant el mes passat es van arribar a ingressar 900.653,46 euros, una xifra que representa una pujada del 201,6% respecte del mateix termini de l’any anterior. Pel que fa al capítol de les taxes d’importacions de tabac, l’increment és del 33,5% en relació amb el 2021, passant dels 7,4 milions recaptats al gener als 8,3 del febrer. En comparació amb el 2020, l’augment és del 76%.

Finalment, cal destacar que els ingressos per taxes d’importacions de combustibles minerals han estat de prop de 5,1 milions, el que equival a una pujada del 109,5% respecte de l’any anterior i del 14,3% en relació amb el 2020. Quant a les taxes d’importacions d’altres mercaderies, s’experimenta un augment del 57,5% al febrer (4,1 milions) respecte del 2021 i del 20% en comparació a fa dos anys.