El Centre interactiu de la Bicicleta serà una realitat abans de la primavera de l’any vinent

El Consell de Comú ha acordat treure un concurs per realitzar les obres

El Consell de Comú ha adjudicat l’estructura museogràfica i els continguts del futur museu de la bicicleta, que s’ubicarà a la planta baixa i semisoterrània de l’edifici comunal que acull la Sala Àgora i les antigues dependències de Social ubicades a la plaça Lídia Armengol.

Alhora, s’ha acordat treure a concurs les obres per adequar l’espai de prop de 1.800 metres quadrats perquè esdevingui el futur Centre interactiu de la bicicleta, un projecte museístic que exposarà el fons de la família Riberaygua integrat per més de 200 peces d’entre els anys 1860 i 1950, una de les col·leccions més importants d’Europa. Serà un projecte que incorporarà experiències interactives per als visitants, de tal manera que es concebrà com un centre innovador i contemporani de referència.

El Centre interactiu de la Bicicleta, que tindrà un cost estimatiu d’1,5 milions, serà un nou atractiu cultural i turístic al centre d’Andorra la Vella abans de la primavera de l’any vinent.
El Consell de Comú també ha aprovat l’adjudicació de les obres de construcció del Centre d’Art d’Andorra la Vella, que se situarà al Parc Central, a les antigues instal·lacions que fins a final de l’any passat ocupava el Servei de Joventut. Els treballs s’han adjudicat a Construccions Modernes per un valor de 689.927 euros, tenen un termini d’execució de  4 mesos i estaran enllestides aquesta tardor.

Aprovada l’Ordinació reguladora de la Vall del Madriu-Perafita-Claror 

La sessió d’avui ha aprovat l’Ordinació reguladora de la Vall del Madriu Perafita-Claror, que s’ha de sotmetre als Consells de Comú de les quatre  parròquies que integren la Comissió de Gestió de la Vall del Madriu Perafita-Claror.  

La normativa prohibeix, amb caràcter general, l’accés i la circulació dels  vehicles rodats, siguin o no motoritzats, a la Vall. També regula aspectes  per preservar la fauna i la flora de la Vall, declarada patrimoni de la  humanitat per la UNESCO el 2004 atenent el seu valor paisatgístic i  cultural. S’hi introdueix la possibilitat de regular el volum màxim de  persones a la Vall través d’un sistema de reserva prèvia obligatòria i  s’uniformitza la regulació de l’acampada en tot el territori tot adaptant-se  a la Llei de conservació del medi natural, la biodiversitat i el paisatge, i que  es fixa en 3 tendes durant 2 nits sense autorització. Per contribuir a  preservar la riquesa dels ecosistemes, l’ordinació introdueix un règim  sancionador.  

Mentre que la caça i la pesca segueixen permeses, en el marc de les  disposicions legals i reglamentàries vigents, es prohibeix la construcció de  nous edificis o campaments de caçadors. La restauració i rehabilitació  d’edificis han de seguir els criteris fixats pel ministeri de Cultura i aprovats  per la Comissió de Gestió.  

Avui també s’han aprovat sengles convenis amb el ministeri de Cultura  del Govern perquè continuï oferint assessorament en matèria de  conservació i incrementar el Patrimoni Cultural, i per desenvolupar el  primer programa integral de conservació i revaloració del jaciment de la  Farga d’Andorra situada a 2.000 metres d’altura a la Vall del Madriu.  

Liquidació pressupostària del primer trimestre  

En la sessió d’avui també s’ha informat de la liquidació del primer  trimestre del pressupost d’aquest exercici, que després d’haver-hi  incorporat els romanents de crèdit del 2020 ascendeix a 58 milions despeses (9.439.507 euros en xifres absolutes) i el 14,68% dels ingressos  (8.522.417 euros), el que deixa un dèficit de 917.090 euros.  

L’endeutament total consolidat a final del primer trimestre és de  26.579.049 euros, que correspon al 57,79% del màxim permès per llei,  fixat en el 200% de la mitja dels ingressos liquidats en els darrers tres  anys.