Conveni entre Protecció Civil, l’UHA i Autèntics Hotels per col·laborar en l’allotjament de persones afectades per situacions d’emergència

El Govern, a través del Departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències, ha signat un conveni de col·laboració amb la Unió Hotelera d’Andorra (UHA) i l’Associació Autèntics Hotels d’Andorra (AHA) amb l’objectiu d’establir un protocol per facilitar l’allotjament a les persones que estiguin en situació de vulnerabilitat a causa de terratrèmols, inundacions, crescudes o pluges torrencials, esllavissades, allaus, incendis urbans o forestals, accidents de gran magnitud, epidèmies, pandèmies o crisis sanitàries, o per qualsevol altra catàstrofe natural, emergència o situació excepcional.

La signatura de l’entesa s’ha celebrat aquest dimecres a les dependències del Ministeri de Justícia i Interior i ha comptat amb la participació del secretari d’Estat, Joan León, el president de l’UHA, Jordi París, i la presidenta de l’AHA, Esther Santuré.

Així, tal com es desprèn del conveni signat entre les tres parts, s’han adherit de manera voluntària al projecte un total de 36 hotels que posaran a disposició els seus establiments (més de 8.000 llits a disposició), les seves instal·lacions i el seu personal en les situacions d’emergència que siguin requerits, segons les necessitats de cada situació. A destacar que s’han adherit a la iniciativa establiments de totes les parròquies i al Pas de la Casa.

Segons es detalla també en el conveni, en una situació que requereixi activar aquest servei, serà el Departament de Protecció Civil l’encarregat de posar-se en contacte amb els responsables de l’UHA i de l’AHA, per dimensionar conjuntament la resposta segons el volum de persones en situació de vulnerabilitat que calgui reubicar i les seves necessitats. L’UHA i l’AHA, un cop assabentades, i segons la disponibilitat de les seves entitats col·laboradores, planificaran i coordinaran conjuntament amb els serveis operatius del Departament de Protecció Civil, el reallotjament de les persones afectades per la situació d’emergència.

Aquesta col·laboració s’emmarca dins de les accions de prevenció i de preparació de la resposta enfront a situacions d’emergència que realitza el Departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències i s’afegeix al desplegament estratègic d’albergs provisionals que s’està duent a terme actualment.

Mencionar que es lliurarà un adhesiu a totes les entitats col·laboradores per tal d’identificar l’establiment i reconèixer el seu compromís i solidaritat en aquestes situacions d’emergència.