Andorra prorroga els ajuts al lloguer i a les hipoteques d’oci nocturn i agències de viatge

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

El Govern ha aprovat, a proposta del ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, el Decret de pròrroga del programa extraordinari d’ajuts al lloguer i a les quotes hipotecàries d’establiments autoritzats com a pubs, discoteques, sales de ball o similars i agències de viatges, durant el mes de setembre. A més, totes les empreses que ja hagin sol·licitat l’ajut el mes d’agost, se’ls renovarà automàticament a no ser que especifiquin el contrari.

Així, i tenint en compte que l’oci nocturn continua en una situació de tancament obligatori i que les agències de viatges segueixen mantenint una activitat molt limitada degut a les restriccions de moviment establertes per diversos Estats, el ministre Portaveu i de Finances, Eric Jover, ha apuntat que “el Govern prorroga un mes més el programa d’ajudes específic per minimitzar l’impacte de les despeses de lloguer o les quotes hipotecàries en els seus negocis”.

D’aquesta manera, el percentatge d’ajut és del 75% de l’import del lloguer mensual del local comercial per a tots els comerços o negocis d’oci nocturn en la categoria de pubs, sales de balls, discoteques o similars. Els ajuts s’apliquen sobre la mensualitat completa del mes de d’agost o sobre la part proporcional del mateix.

L’ajut és del 50% de l’import del lloguer mensual del local comercial per a tots els comerços o negocis que, en la descripció detallada de l’activitat, tinguin la menció d’agència de viatges de manera exclusiva. Els ajuts s’apliquen sobre la mensualitat completa del mes de d’agost o sobre la part proporcional del mateix.

En el cas que el titular del comerç o negoci acrediti ser el propietari del local en què es desenvolupa una de les activitats comercials que estipula el Decret i que es justifiqui documentalment el pagament mensual d’una quota hipotecària del local, es pot sol·licitar un ajut pel mes d’agost sobre aquesta quota del mateix percentatge que els ajuts al lloguer i amb el mateix topall.

Pel que fa a l’import màxim atorgable, l’import mensual atorgat en concepte d’ajut al lloguer o la quota hipotecària, pels comerços o negocis d’oci nocturn en la categoria de discoteques o assimilables, no pot sobrepassar en cap cas els 2.000 euros mensuals. L’import mensual atorgat en concepte d’ajut al lloguer o la quota hipotecària, pels comerços o negocis d’agències de viatges, no pot sobrepassar en cap cas els 1.000 euros mensuals.

Pròrroga d’un mes de les Suspensions Temporals del Contracte de Treball i Reduccions de la Jornada Laboral per a l’oci nocturn i les agències de viatges

Paral·lelament, el Govern també ha prorrogat pel mes de setembre el Decret que fixa els sectors econòmics que, per l’afectació del coronavirus SARS-CoV-2 en la seva activitat, es poden continuar acollint a les Suspensions Temporals del Contracte de Treball (STCT) i les Reduccions de la Jornada Laboral (RJL). L’objectiu és pal·liar l’impacte de la pandèmia sobre les empreses que es troben més compromeses per les mesures de contenció sanitària actuals, tant des de la vessant nacional com la internacional.

Així doncs, s’ha decretat que també poden sol·licitar acollir-se a aquests dos mecanismes l’oci nocturn –pubs, discoteques, sales de ball o similars– a i agències de viatges. La mesura s’emmarca en la Llei de mesures excepcionals i urgents que contempla dos supòsits per poder sol·licitar STCT o RJL: el primer cas és el de les activitats econòmiques que hagin suspès la seva activitat principal de forma obligatòria per decret del Govern. El segon supòsit és el de les empreses afectades per impediments que impactin negativa i substancialment el desenvolupament de la seva activitat principal, ja sigui per restriccions dictades per l’autoritat nacional o internacionals.