Andorra impulsa una comissió de treball amb les línies d’autobusos urbans

En data 1 de setembre d’enguany i amb la voluntat de donar un nou impuls a la promoció de l’ús del transport públic al nostre país, van entrar en vigor les noves tarifes d’abonaments de les línies d’autobusos urbans.

En virtut dels respectius contractes, el Govern pot impulsar reduccions tarifàries tot compensant les companyies adjudicatàries.

A fi de fixar els criteris per a la metodologia de càlcul de les compensacions per pal·liar la davallada d’ingressos per les companyies derivada de l’aplicació dels nous preus, s’ha impulsat una comissió de treball integrada per dos membres designats per cadascuna de les companyies i dos membres designats per part del Govern. Aquest grup de treball té fixada la primera d’un seguit de reunions el dilluns dia 24 de gener.