El PSC aconsegueix crear línies d’ajuts en suport als musclaires del Delta de l’Ebre

Aquest passat estiu, que ha estat particularment calorós, ha agreujat els problemes estructurals que pateix el sector

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

La proposta de resolució del PSC sobre els ajuts en suport dels musclaires ha estat aprovada per unanimitat. “És un compromís que vaig assumir amb el sector perquè la seva activitat econòmica en surtis enfortida després de l’afectació en la producció de musclos conseqüència de la mortalitat deguda a l’augment de la temperatura de l’aigua a les badies del Delta de l’Ebre”, Joaquim Paladella, diputat al Parlament de Catalunya.

Aquest passat estiu, que ha estat particularment calorós, ha agreujat els problemes estructurals que pateix el sector. De resultes d’això, s’ha produït una elevada mortalitat de musclos i de les seves cries, xifrada en uns 178.000 kg. L’impacte econòmic per les empreses del sector ha resultat devastador.

Aquestes empreses no només troben disminuïts els seus ingressos de forma dràstica: la seva viabilitat de futur també es troba compromesa. En conjunt, han d’afrontar una despesa addicional d’1.150.000 € en la compra de les cries que són absolutament necessàries per afrontar el futur més immediat, ja que s’han trobat altament afectades per la mortalitat produïda per l’escalfament de l’aigua.

“L’impacte econòmic per a les empreses ha estat perniciós, i per tant requeria una resposta efectiva per part de l’administració. S’ha d’assegurar la viabilitat d’un sector essencial per l’economia del Delta, i singular per a Catalunya”. Ha reblat Paladella.

En aquest sentit, i per pal·liar els efectes econòmics devastadors que pot tenir en la viabilitat dels negocis, la proposta de resolució s’insta el Govern a:

  1. Analitzar i quantificar, conjuntament amb el sector, l’afectació que s’ha produït en la producció de musclos conseqüència de la mortalitat deguda a l’augment de la temperatura de l’aigua a les badies del Delta de l’Ebre.

  1. Impulsar i implementar les línies d’ajuts existents i crear-ne de noves si cal, dirigides a les empreses productores de musclos del Delta de l’Ebre que han estat afectades per les circumstàncies anteriorment descrites.

  1. Cal assegurar que aquests ajuts garanteixin la viabilitat de futur d’aquestes empreses i que, com a mínim cobreixin les despeses derivades de la compra de les cries necessàries, al mateix temps que s’inverteixi en solucions que resolguin el problema i es doni suport a altres fórmules de diversificació econòmica del sector.

  1. Prioritzar les inversions necessàries a les badies del Delta de l’Ebre per donar resposta als problemes estructurals amb les partides d’inversió previstes als pressupostos de la Generalitat.