La Ràpita contracta 4 persones en el marc del programa Treball i Formació del SOC

Les quals s'han incorporat aquest mes de febrer a la brigada municipal, i desenvoluparan tasques de neteja i condicionament d'espais i equipaments d'ús públic

L’Ajuntament de la Ràpita contracta 4 persones en el marc del programa Treball i Formació del SOC, les quals s’han incorporat aquest mes de febrer a la brigada municipal, i desenvoluparan tasques de neteja i condicionament d’espais i equipaments d’ús públic. Els contractes són temporals per a un període de dotze mesos a jornada completa. Paral·lelament rebran una acció formativa per tenir més oportunitats d’inserció i continuïtat al mercat de treball en finalitzar la pràctica laboral i, a més, tindran un acompanyament personalitzat durant el transcurs del Programa.

Les contractacions s’han dut a terme en el marc del programa Treball i Formació, impulsat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i cofinançat pel Ministeri de Treball i Seguretat Social, mitjançant la Conferència Sectorial d’Ocupació. Aquesta línia d’ajuts, en particular la MG45 i DONA, es destina a la contractació de persones desocupades amb més dificultats, per afavorir l’accés al mercat laboral de les dones i les persones més grans de 45 anys.

Els participants d’aquest Programa han estat derivats de l’Oficina de Treball al Montsià a Amposta, en estar inscrits al SOC com a demandants d’ocupació no ocupats (DONO), perquè es trobaven en situació d’atur i amb dificultats d’accedir al mercat de treball o allunyades d’aquest mercat per les dificultats d’accedir-hi.

Per dur a terme aquesta acció ocupacional, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha atorgat a l’Ajuntament de la Ràpita una subvenció per un import de 91.437,04 euros.