Paco Gas, alcalde de Roquetes: “Som un govern molt implicat en la millora constant de tot el nostre municipi”

El passat mes de juny va fer un any que va prendre possessió com a alcalde de Roquetes. Com valora aquest primer any del seu quart i últim mandat a l’Ajuntament?
El valoro de forma molt positiva. Primer, per l’excel·lent integració de les noves regidores i nous regidors a l’equip de Govern. Segon, pel compliment del programa que des d’Esquerra a Roquetes havíem elaborat per dur a terme en esta legislatura. I tercer, per la possibilitat de fer més inversions de les previstes amb motiu dels superàvits dels anys 2018 i 2019 i la bona gestió econòmica.

Lamentablement, des de fa uns mesos, la vida política, econòmica i social del municipi gira entorn de la Covid-19. Com s’està gestionant la crisi sanitària des de l’Ajuntament?
Destinant tots els esforços possibles –econòmics, humans, materials, etc- que disposem a l’Ajuntament. La reorganització interna està donant bons resultats i, malgrat les restriccions i el treball per torns, s’atén adequadament a la ciutadania. Tant per aquelles persones que demanen una atenció presencial, com per a totes aquelles que amb el període de confinament necessitaven atenció a domicili.

Quins nivells d’afectació ha tingut la Covid-19 a Roquetes des de l’inici de la pandèmia?
Si bé en el període de confinament l’afectació va estar baixa, en aquests moments el nombre d’afectats és alt. Concretament des del 16 de juliol fins avui al nostre municipi hi ha 217 casos acumulats.

Ara mateix, a més, hi ha un gran brot en una empresa del municipi. Quina és la tasca que podeu fer des de l’Ajuntament?
Insistir a l’empresa amb l’exigència de dur a terme tots els protocols establerts pel Departament de Salut, participar en les diferents reunions de treball que s’han dut a terme entre la Delegació del Govern i els Departaments de Salut, Treball, Protecció civil, l’empresa i Ajuntament. I el control d’aquells casos que directament afectaven el nostre municipi.

Creu que el Departament de Salut hauria de clausurar l’empresa temporalment?
Crec que les mesures que s’han pres -que han estat moltes- han aturat el contagi en el si de l’empresa.

Què ha estat el més complicat de tota aquesta gestió?
Poder arribar a totes aquelles persones que per la seva edat, situació familiar vulnerable o amb una situació econòmica precària, no podien fer front a les necessitats més bàsiques. Ja sigui per falta de recursos econòmics o per la impossibilitat física de desplaçar-se a comprar menjar o proveir-se de medicaments. Des de l’Ajuntament s’ha fet un esforç important per solucionar aquesta problemàtica.

Creus que, en general, els roqueteros i roqueteres estan complint amb les mesures que se’ls demanen?
Sí, sempre hi ha excepcions però en general s’estan complint. I en cas de no fer-ho la feina feta per la Policia Local ha estat exemplar, tant des del punt de vista divulgatiu sobre la necessitat del compliment, com de la vigilància per fer-ho efectiu.

Un dels projectes per aquest mandat era adquirir terreny públic per a fer promocions o nous espais lúdics. En quin punt esteu ara mateix? Per a quins projectes els utilitzaríeu?
Sempre és important disposar de terreny públic, ja sigui per equipaments, condicionar zones verdes o preparar espais per urbanitzar. De fet aquest any hem adquirit un edifici, afectat urbanísticament, per tal d’obrir un carrer, millorar la viabilitat i connectar dos zones de la part antiga i tradicional de la nostra ciutat.

El gran repte de qualsevol municipi és aconseguir portar alguna gran indústria. A més, a Roquetes tenim les naus de la Lear desocupades. Com van els treballs per aconseguir que alguna gran empresa s’instal·li en aquest espai?
Hi estem treballant, tant amb contactes directes amb empreses interessades com amb el mateix Departament d’Empresa.

L’any passat hi havia un projecte d’una empresa de reciclatge. Com va acabar allò?
Al final aquell projecte no es va poder dur a terme. Va ser una llàstima, tant per a la creació de llocs de treball com pels objectius d’implementar tot un procés de recuperació, reciclatge i reutilització de material elèctric i electrònic que habitualment es rebutja.

Quins projectes creu que són prioritaris ara mateix al municipi?
El de la venda o lloguer de la Lear per a la implantació d’empreses i la creació d’ocupació en seria un, però també en n’hi ha d’altres. La remodelació de la zona esportiva, la transformació urbanística de la zona adjacent al Pavelló Poliesportiu, Centre Cívic i Observatori de l’Ebre on si habilitarà un espai per autocaravanes, la millora de camins amb la inversió més elevada dels últims anys, etc.

Per acabar, com a alcalde, quin missatge donaria als roqueteros i roqueteres en aquest moment?
Que tenen un govern molt implicat en la millora constant de tot el nostre municipi, format per persones amb experiència, joves amb molta projecció de futur, amb bona formació, que disposen d’un programa molt ambiciós, però alhora viable, donat el rigor amb el qual es gestionen els recursos de l’Ajuntament.