Solsona proposa al ple reduir les fuites de la xarxa d’aigua a Santa Llúcia

Actualment, l’estat de les canonades antigues de la xarxa municipal d’aigua provoca nombroses pèrdues que obliguen a realitzar talls freqüents en el subministrament

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

Una modificació de crèdit per executar el projecte de renovació de la xarxa d’aigua al sector de Santa Llúcia de Solsona per reduir-ne les fuites és un dels principals punts de l’ordre del dia del Ple ordinari d’aquest dijous a dos quarts de vuit del vespre.

 

També en destaca l’expedient de contractació de serveis per a la gestió de la llar d’infants municipal Els Petits Gegants, en tant que aquest estiu s’acaba la darrera pròrroga del contracte amb la cooperativa Incoop.

 

Rehabilitació de la xarxa d’aigua a Santa Llúcia

L’Ajuntament ha rebut una subvenció de 83.900 euros de la Generalitat amb fons Next Generation per a l’obra de millora i rehabilitació de la xarxa d’aigua a Santa Llúcia, que té un import total de 126.900 euros. El govern municipal proposa destinar-hi 43.000 euros del romanent de tresoreria per completar-ne el finançament necessari.

 

Actualment, l’estat de les canonades antigues de la xarxa municipal d’aigua provoca nombroses pèrdues que, alhora, obliguen a realitzar talls freqüents en el subministrament. El projecte, redactat per l’enginyer municipal, implica substituir 3.243 metres de canonada de PVC per polietilè i millorar derivacions, connexions i escomeses, a més d’introduir la sectorització com a sistema de funcionament de la xarxa per controlar la demanda d’aigua de cada tram i millorar-ne el rendiment.

 

Gestió de l’escola bressol municipal Els Petits Gegants

En l’àmbit educatiu, el Ple municipal ha d’abordar la contractació de la gestió de l’escola bressol municipal Els Petits Gegants. L’expedient que presenta el govern té un pressupost de licitació de 566.710 euros i un valor estimat d’1.173.420 euros per a un contracte de dues anualitats (cursos 2023-2024 i 2024-2025) amb la possibilitat de dues pròrrogues per a dues anualitats més.

 

A l’agost s’acaba l’última pròrroga del contracte d’Incoop, la cooperativa que gestiona la llar d’infants des del 2019. Aquest servei per a l’escolarització de 0 a 3 anys té una capacitat màxima de 74 places, de les quals aquest curs en té 70 d’ocupades. El contracte comprèn la prestació dels serveis d’escola bressol, acollida, menjador i casal.

 

Altres punts del ple

La corporació també ha de votar la rectificació de l’inventari de béns de l’Ajuntament, un tràmit que es repeteix cada quatre anys per recollir les variacions que es produeixen en el patrimoni municipal (se’n modifiquen 35 fitxes).

 

Entre altres punts de l’ordre del dia, també es deliberarà sobre la bonificació del 80 % sobre l’impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO) pels treballs d’instal·lació d’un ascensor i les obres de la coberta de l’Institut Francesc Ribalta, en tant que és potestat del Ple, en aquest cas, si es declara l’actuació d’especial interès o utilitat municipal.