A consulta pública dues noves normatives de Solsona

Es tracta de la nova Ordenança de convivència ciutadana i el Reglament orgànic municipal (ROM)

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

La població disposa d’un mes, fins al 13 de gener, per fer aportacions a dues noves normatives que l’Ajuntament de Solsona preveu aprovar inicialment en el primer Ple de l’any. Es tracta de la nova Ordenança de convivència ciutadana, que modifica significativament la norma aprovada el 2004, i el Reglament orgànic municipal (ROM), fins ara inexistent.

Ambdós documents es poden consultar i descarregar des del portal web municipal ( https://www.ajsolsona.cat/ajuntament/reglaments-ordenances-i-bans/ordenances-municipals-a-consulta-publica). Les aportacions es poden fer arribar a l’Ajuntament presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (els dilluns de dos quarts de nou del matí a set del vespre, i de dimarts a divendres de dos quarts de nou a dos quarts de tres de la tarda), o bé per correu electrònic a participa@ajsolsona.cat.

El nou redactat de l’Ordenança de convivència ciutadana, en el qual s’ha treballat en el decurs d’aquest mandat, si bé manté articles de l’anterior, preveu situacions per a les quals la normativa de fa divuit anys ha quedat obsoleta o que directament no s’hi recullen. Per exemple, s’hi ha incorporat la prohibició d’orinar al carrer o la pràctica del nudisme. També s’hi introdueixen normes d’altres reglaments no municipals, com les que fan referència a la tinença d’armes i els horaris d’obertura al públic d’establiments.

Així mateix, es detalla més clarament la regulació de barbacoes, fogueres i pirotècnica i la tinença i el consum de drogues a la via pública.

Pel que fa al Reglament orgànic municipal, d’ús intern, constitueix la font normativa bàsica d’organització institucional de l’Ajuntament, les obligacions dels càrrecs electes i la constitució, vigència i finalització del mandat. Entre altres aspectes, s’hi regulen les intervencions en les sessions plenàries.

D’acord amb la legislació que regula la participació ciutadana en el procediment de debat i elaboració de reglaments, l’Ajuntament recollirà les opinions que li faci arribar la població, en aquest cas fins al 13 de gener, per valorar-ne la possible inclusió abans del Ple del 26 de gener. Una vegada s’aprovin inicialment, tornaran a sotmetre’s a exposició pública, període durant el qual podran presentar-s al·legacions.