Manresa rep 200.000€ per millorar l’Edifici Infants i la Muralla de Manresa

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts
L’Edifici Infants, obra modernista d’Ignasi Oms i Ponsa, és uns dels edificis on es faran treballs de conservació i restauració

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha concedit a l’Ajuntament de Manresa tres subvencions, per valor de 185.967 euros, per a l’execució d’obres i projectes de restauració i conservació d’edificis de notable valor cultural, que es destinaran a la millora de l’estructura i dels terrats de l’Edifici Infants, a la conservació arqueològica, manteniment i millora de la Muralla de Manresa, sector sud – carrer Arbonés, i a l’elaboració del Pla Director de la Casa de la Culla.

 

La subvenció per a l’Edifici Infants és de 132.389 euros, xifra que equival al 50% del pressupost de la intervenció, d’un valor de 264.779 euros. Els treballs previstos preveuen solucionar les patologies estructurals que presenta l’edifici. Pel que fa a l’ajut per a la conservació arqueològica, manteniment i millora de la Muralla de Manresa, en el sector sud – carrer  Arbonés, és d’un import de 34.678 euros, xifra que equival al 50% del pressupost del projecte, d’un valor total de 69.356 euros. Els treballs d’aquest tram de muralla —on estan ubicats els Jutjats de Manresa— tenen l’objectiu de dignificar l’entorn d’aquest edifici a partir d’obres de conservació, manteniment, neteja i millora urbana, per evitar-ne la progressiva degradació.

 

I, pel que fa a la subvenció per a la redacció del Pla Director de la Casa de la Culla, és de 18.900 euros, xifra que equival al 70% de l’import total, de 27.000 euros. L’Ajuntament de Manresa encarregarà la redacció d’un Pla Director d’actuacions de consolidació i reforç estructural d’aquest edifici: els apartats que ha d’incloure aquest pla són la definició de les parts més antigues i elements de major interès patrimonial, la diagnosi estructural i constructiva de l’edifici i la detecció de patologies, la proposta d’usos i la proposta d’intervencions.

D’altra banda, la Diputació de Barcelona ha concedit un ajut en forma de recurs tècnic per a la redacció del Pla Director per a la millora i manteniment de la Muralla de Manresa, en el sector sud – est, amb una aportació de 9.000 euros, xifra que equival al  50% de l’import total del cost del treball, valorat en 18.000 euros. La redacció d’aquest Pla Director té l’objectiu de fer una planificació acurada de com s’han d’abordar les tasques de consolidació i restauració del tram de Muralla sota el Parc de la Seu, entre la plaça de la Reforma i el carrer Codinella.

 

Les quatre subvencions han estat demanades des de les àrees de Cultura i Urbanisme de l’Ajuntament de Manresa i, en tots els casos, ha estat atorgat l’import màxim que es podia sol·licitar. És previst que totes les intervencions es puguin dur a terme aquest 2023.

Els ajuts permetran dignificar elements rellevants del patrimoni manresà. L’Edifici Infants, obra modernista d’Ignasi Oms i Ponsa, està declarat Bé Cultural d’Interès Local (BCIL). La Casa de la Culla és un Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) i un exemple destacat de masia medieval. Pel que fa a la Muralla de Manresa, està declarada també Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN).