Manresa inicia la licitació del contracte de manteniment dels espais verds de la ciutat

El contracte estableix un lot concret per al parc del Cardener que amplia notablement la llargada i l'extensió de la zona mantinguda, amb una gestió en la qual prevaldran els criteris ambientals a favor de la biodiversitat.

temps lectura-Temps de lectura: 3 minuts
Parc del CardenerImatge pròpia

L’Ajuntament de Manresa ha iniciat el procés de licitació del nou contracte de manteniment dels espais verds de la ciutat, que comprenen places, parcs, jardins, elements de vialitat (rotondes i mitjanes), solars municipals, camins rodats, corriols i l’arbrat viari. El seu cost anual serà de 1.149.164,85 euros (iva inclòs), una xifra que representa un increment del 64,3% respecte del contracte vigent. La seva durada serà de dos anys, prorrogables a dos anys més.

El nou contracte incorpora novetats respecte de l’actual. El que està actualment en vigor, se separa en dos lots: un per al sector sud-est i un per al sector nord-oest. El nou, en canvi, subdivideix el sector nord-oest en un total de tres lots per tal de crear un lot específic per al polígon de Bufalvent i un altre per al parc del Cardener i els seus itineraris paral·lels. Es tracta de dues zones a les quals s’hi vol donar una gestió més diferenciada per tal de millorar-ne el manteniment.

A Bufalvent, la principal novetat és que la majoria dels treballs es realitzaran en horari nocturn, un fet que permetrà que no hi hagi cotxes i camions que entorpeixin les tasques i evitarà molèsties a les empreses del polígon.

Pel que fa al Cardener, s’amplia notablement la llargada i l’extensió de la zona mantinguda i s’hi inclouen els itineraris paral·lels dins del manteniment continu periòdic, amb una gestió en la qual prevaldran els criteris ambientals a favor de la biodiversitat d’un espai seminatural. Tal com explica el regidor de Ciutat Verda, Pol Huguet Estrada, l’objectiu és “mantenir aquests espais a partir de criteris basats en la sostenibilitat i el respecte per la natura, promovent la regeneració del bosc de ribera, que té uns grans beneficis ambientals i socials, acull una gran biodiversitat, és un gran captador d’emissions de CO2 i altres contaminants i genera un espai ombrívol i fresc a tocar de la ciutat”.

Així, es realitzarà un manteniment diferenciat de les zones del parc segons les seves necessitats i segons l’ús que en fan els ciutadans. Es procedirà a segar amb una major freqüència les zones dels voltants de camins i corriols i les zones d’estada o amb un ús potencial de realització d’activitats, però en aquelles zones naturals que els ciutadans no utilitzen (talussos, prats i herbassars fora dels camins i corriols, entre altres) es realitzaran desbrossades amb una menor freqüència o no es realitzaran, amb l’objectiu de preservar la fauna i flora associades als prats herbacis.

A banda, el global del nou contracte reforça encara més els criteris ambientals i elimina totalment l’ús dels herbicides, la qual cosa permetrà que la ciutat faci un salt molt gran en aquest aspecte. A més a més, augmenta el pressupost destinat als salaris, sobretot per l’increment del conveni laboral, però també perquè ara s’hi inclou el cobriment de baixes i de vacances i perquè s’hi afegeixen equips de reforç per a les èpoques de màxima feina, com les desbrossades de primavera, la qual cosa permetrà acabar les tasques en un període molt més curt de temps.

La licitació reserva per primera vegada un dels lots grans a centres especials d’ocupació d’iniciativa social i a empreses d’inserció, un fet que el regidor de Ciutat Verda ha subratllat especialment, ja que “és el primer cop que es fa en un contracte d’aquesta magnitud; és la mesura més destacada d’entre totes les clàusules socials que s’han incorporat al nou contracte”. El regidor també ha remarcat que “per primer cop no es valoraran les baixes econòmiques que puguin oferir les empreses i, en canvi, valorarem les millores: no anem a buscar qui ho fa més barat, sinó qui ho pot fer millor”.