L’Ajuntament de Manresa estableix nous horaris per a l’expedició de volants d’empadronament

A partir del 15 de novembre, l’expedició d’aquests documents es farà sense cita prèvia i amb franges horàries fixes: de dilluns a divendres, al matí, de 9 a 10 h i de 13 a 14 h; i també els dilluns en horari de tarda, de 16 a 17 h.

temps lectura-Temps de lectura: < 1 minut

Amb la voluntat de continuar facilitant l’atenció presencial als ciutadans i ciutadanes  i evitar acumulacions puntuals de persones a l’accés a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) -situada a la plaça Major, número 1- l’Ajuntament de Manresa ha establert nous horaris d’atenció per expedir els volants d’empadronament, per als quals ja no caldrà demanar cita prèvia.

A partir del dilluns 15 de novembre, l’expedició d’aquests expedients es farà amb franges horàries fixesde dilluns a divendres, en horari matinal de 9 a 10 h i de 13 a 14 h; i també els dilluns a la tarda, de 16 a 17 h.

Les persones que disposin de certificat  electrònic, clave i/o idCat mòbil poden obtenir els volants per mitjà del web:  https://www.manresa.cat/web/article/10135-poblacio  sense necessitat d’atendre a desplaçaments i horaris.

La sol·licitud dels volants d’empadronament és una de les gestions administratives que genera més demanada entre la ciutadania.  Hi ha tres tipus de volants d’empadronament: el volant de residència; que és el document que informa de l’empadronament d’una persona en un domicili, amb les dades actuals que consten al Padró Municipal d’Habitants; el volant de convivència, document que informa de l’empadronament de la persona sol·licitant juntament amb les persones que conviuen amb ella en el mateix domicili, amb les dades actuals que consten al  Padró Municipal d’Habitants; i el volant històric de residència, document que informa dels moviments: altes, canvis de domicili i baixes, d’una persona, que consten al Padró Municipal d’Habitants, des de l’01/05/1996, o des de la data d’alta a Manresa.