L’Ajuntament de Manresa dona a conèixer els resultats del procés de participació ciutadana per configurar l’Agenda 2030 local

Ara, els resultats serviran per elaborar l’estratègia de sostenibilitat de la ciutat per als pròxims deu anys

temps lectura-Temps de lectura: 4 minuts

L’Ajuntament de Manresa, conscient de la importància de la implicació ciutadana en l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a escala local, ha dut a term e al llarg d’aquests darrers anys accions i campanyes adreçades a informar, sensibilitzar i donar veu als agents locals, la ciutadania i el personal municipal per configurar l’Agenda 2030 de la ciutat.

El document inclourà els reptes, accions i indicadors per implementar i avaluar l’estratègia de sostenibilitat de la ciutat per als pròxims deu anys. Les actuacions (enquestes, tallers, entrevistes i campanyes de sensibilització) han rebut el suport econòmic de la Diputació de Barcelona.

Sensibilització i difusió dels ODS

Des de l’any 2019, l’Ajuntament ha organitzat diferents campanyes de sensibilització al voltant dels ODS, que han inclòs accions de creació de la marca Agenda Manresa 2030, difusió de material informatiu, tallers, una exposició itinerant i presentacions a diferents col·lectius (escoles, instituts, associacions, etc.).

Els tallers, adreçats a la ciutadania, es van realitzar amb l’objectiu d’informar sobre els ODS i la seva consecució a Manresa. També amb la voluntat de recollir l’opinió del màxim d’actors locals possibles per a la posterior elaboració de l’Agenda 2030 local.

El material es va fer arribar les escoles i instituts de la ciutat i a més de 200 agents. Hi van participar un total de 14 centres i 1.703 alumnes d’entre quart de primària i segon d’ESO,  que van realitzar 1.688 exercicis de priorització de reptes de futur i van aportar 4.276 opinions sobre l’informe “Els reptes dels ODS a Manresa. Document per al debat ciutadà”.

L’Ajuntament també va elaborar dos formularis on-line; un adreçat a agents locals, que va ser respost per 85 representants d’entitats, i un altre adreçat a la ciutadania, que va rebre 860 respostes. Paral·lelament al qüestionari, es van realitzar entrevistes a 12 agents locals.

La Manresa del 2030

Els resultats del procés participatiu mostren que només 1 de cada 6 ciutadans afirma conèixer els ODS (en el cas dels agents locals, són 2 de cada 3). D’altra banda, els reptes que els agents i ciutadans i ciutadanes consideren prioritaris per a l’Agenda 2030 local són: la fi de la pobresa (ODS 1), l’educació de qualitat (ODS 4), el treball decent i el creixement econòmic (ODS 8), ciutats i comunitats sostenibles (ODS 11) i l’acció climàtica (ODS 13).

D’aquests, s’han identificat els més rellevants a abordar a curt i mitjà termini i la ciutadania ha considerat prioritari el fet que no hi hagi cap persona sense un sostre digne ni un subministrament de serveis bàsics eficaç (ODS 1).

Quan es va demanar a la ciutadania en quines 3 accions creien que Manresa hauria d’invertir més a curt termini, la resposta obtinguda va ser la salut, seguida de l’economia i l’educació. Els agents locals van considerar prioritàries l’erradicació de la pobresa i la reducció de les desigualtats, seguides de les millores en l’accés i en les condicions dels habitatges.

Quins són els 3 projectes que t’agradaria veure realitzats a Manresa d’aquí a deu anys?

La majoria dels ciutadans enquestats considera que d’aquí a deu anys caldria crear nous parcs o millorar els existents. Els resultats també mostren una gran preocupació generalitzada pel preu i les condicions dels habitatges (19,81 %). Així mateix, a un 18,74 % dels participants li agradaria que es promogués l’ús de la bicicleta, que s’incorporessin carrils bici i que hi hagués un increment del nombre de places d’aparcament per a aquests vehicles. Aquests eixos temàtics abasten gairebé el 80% de les respostes obtingudes en aquesta pregunta, que ha comptat amb una participació de 598 persones (69,53 % del total d’enquestats).

Pel que fa als agents locals, la majoria considera que caldria crear més zones verdes o executar millores urbanes, com ara fer que el Centre Històric sigui només per a vianants, embellir el nucli antic, i impulsar la millora de l’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda, entre altres.  En relació amb la mobilitat, un 9,35 % dels agents locals potenciaria la incorporació de carrils per a bicicletes i fomentaria el seu ús. Així mateix, promourien una mobilitat més sostenible al centre de Manresa i crearien aparcaments dissuasius. Executar projectes per a aconseguir més igualtat de gènere, social, econòmica, laboral, ètnica, o fins i tot en l’àmbit educatiu és també una de les prioritats, juntament amb la lluita contra la violència masclista (6,54%).

Seguiment i implicació en els ODS

Un 93 % dels agents locals enquestats voldria fer un seguiment de l’Agenda Manresa 2030, mentre que només a un 22 % de la ciutadania li agradaria estar al cas del grau d’assoliment dels ODS a la ciutat. Pel que fa a les accions de futur, dels resultats es desprèn que la majoria de la ciutadania pensa que pot implicar-s’hi personalment canviant els hàbits personals (44 %), o dedicant-hi temps (31 %).Pel que fa als agents, gairebé la meitat dels enquestats es mostren disposats a col·laborar en la implementació de l’Agenda, ja sigui com a entitat o personalment. Creuen que cal establir equips de treball amplis, transversals, estables, democràtics i permanents en el temps.

Propers passos  

L’Ajuntament de Manresa ha establert una aliança amb altres ciutats europees a través de la xarxa URBACT Global Goals for Cities per als pròxims anys, que rep el finançamnet dels fons FEDER. Dins aquest projecte, aviat es constituirà un Grup Local URBACT de ciutadans i ciutadanes dels àmbits Planeta, Persones i Prosperitat-pau, que tindrà l’objectiu de tirar endavant l’Agenda 2030 amb la complicitat de tots els agents locals i internacionals implicats.