Igualada obre el procés de licitació per a la cessió dels lots de venda i del forn/granja del futur nou mercat “La Masuca”

A partir d'aquest dimecres, 24 de maig de 2023, totes les persones interessades disposen d'un termini de 30 dies hàbils per presentar-se a la licitació

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

L’Ajuntament d’Igualada obre la licitació per a la cessió dels lots de venda i del  forn/granja del futur mercat “La Masuca” en la seva aposta per crear un mercat de 3a  generació. Després de l’aprovació definitiva del projecte i del plec de condicions que  regula l’adjudicació d’aquests espais, s’ha donat inici al procés de licitació després  d’analitzar i resoldre les al·legacions i suggeriments presentats. 

L’octubre de 2020 concloïa la determinació del mix comercial del nou mercat.  Posteriorment, a maig de 2021, es va presentar l’avantprojecte de la reforma, i al  novembre de 2021, es van exposar les condicions de participació en aquest nou  mercat. A finals de l’any passat, es van ampliar les concessions actuals fins al març de  2024. I a principis de l’any en curs, va finalitzar la redacció del projecte bàsic que ha  donat peu a poder obrir la licitació dels drets d’ús futur.  

 

A partir d’aquest dimecres 24 de maig de 2023, totes les persones interessades  disposen d’un termini de 30 dies hàbils per presentar-se a la licitació. Les instruccions i  normatives per a la participació es troben disponibles en les publicacions oficials del  Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el tauler d’edictes de la Casa Consistorial i  el tauler d’edictes de la seu electrònica (https://www.seu-e.cat/ca/web/igualada). 

Des de l’Ajuntament d’Igualada s’està treballant per tal que els placers que vulguin i  puguin continuar, es traslladin al mercat provisional que impulsarà el mateix consistori a  partir de març de 2024. Aquest mercat provisional serà utilitzat durant les obres de  construcció i reforma del mercat actual que, seguint el calendari que estava establert,  es preveu que el nou Mercat estigui llest a finals del 2025.  

Amb aquesta iniciativa, la ciutat fa un pas més en la consecució d’un mercat d’última  generació que promogui la venda de productes de proximitat i producció agrària  ecològica, amb els seus beneficis en la salut i el medi ambient. A més, aquesta acció  té un impacte positiu en el suport al teixit productiu local, especialment en les petites i  mitjanes empreses del municipi i rodalies, així com en el sector primari, que és  fonamental per a l’economia del país.