El Síndic de Greuges atén telemàticament a 29 persones a Manresa

De les 29 atencions realitzades, 16 van ser queixes i 13 consultes, totes fetes per persones residents a Manresa i versaven sobre temes relacionats amb consums (electricitat i gas), serveis socials, salut i temes tributaris

temps lectura-Temps de lectura: < 1 minut

L’equip del Síndic de Greuges de Catalunya va rebre un total de 29 trucades en el seu desplaçament telemàtic a Manresa fet dimarts passat, 22 de febrer. Les persones ateses per l’equip del Síndic per trucada o videotrucada van presentar 16  queixes i van fer 13 consultes.

Les problemàtiques plantejades van estar, entre altres, temes relacionats amb consum (electricitat i gas) serveis socials, educació, salut, tributari, etc. Quatre de les setze queixes presentades anaven adreçades a l’Ajuntament de Manresa.

La darrera visita que havia fet l’equip del Síndic a Manresa, el 20 de desembre passat,  va ser híbrida (presencial-telemàtica-telefònica) i que es van atendre un total de 4 persones, amb  3 queixes i 1 consulta.

El Síndic té la funció d’atendre les queixes de totes les persones que es troben desemparades davant l’actuació o la manca d’actuació de les administracions. Vetlla pel bon funcionament de l’Administració de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya, com ara els ajuntaments, les diputacions o els consells comarcals. Per tant, actua com a supervisor i col·laborador de l’Administració catalana, amb l’objectiu d’ajudar a millorar-ne el funcionament.

També supervisa les empreses privades que presten serveis d’interès públic, com ara la llum, la telefonia, l’aigua, el gas, el servei postal, etc.

Aquestes atencions a la ciutadania s’emmarquen dins el conveni singularitzat signat entre l’Ajuntament de Manresa i el Síndic de Greuges, que va ser prorrogat a finals de 2021 per quatre anys més, i a través del qual aquesta institució es compromet a fer quatre visites anuals per atendre els manresans i manresanes, fer un informe i una visita anual al Ple municipal.