El Punt d’Atenció a l’Emprenedor de Manresa gestiona 102 altes d’empresa, durant el 2020

El Punt d’Atenció a l’Emprenedor (PAE) de Manresa, servei que realitza el Centre de Desenvolupament Empresarial (CEDEM) de l’Ajuntament de Manresa, ha gestionat un total de 102 altes d’autònoms, Societats Civils Privades o societats limitades durant l’any 2020, sent el tercer PAE de la demarcació de Barcelona amb més altes, darrera de Castelldefels (126 altes) i la Mancomunitat Penedès Garraf (113 altes).

Els PAE són oficines autoritzades pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, des d’on es realitza la tramitació de constitució de les formes jurídiques més habituals (autònoms, SCP, SL…) de manera telemàtica i gratuïta. En total a la demarcació de Barcelona hi ha 45  punts PAE  i estan impulsats per la Diputació.

Malgrat la davallada d’activitat global a causa de la pandèmia sanitària, el Punt d’Atenció a l’Emprenedor a  Manresa,  han mantingut una activitat alta, similar a la desenvolupada l’any 2018.

El PAE de Manresa va començar a funcionar l’estiu de 2014 a les instal·lacions del Palau Firal. Des del CEDEM es facilita la creació de noves empreses telemàticament,  de forma ràpida i  gratuïta i estalviant tràmits directes de gestió davant els organismes de l’Agencia Tributària i (AEAT)  la Seguretat Social.

Es realitza la constitució d’empreses mitjançant el sistema de tramitació telemàtica desenvolupat per la Direcció General d’Indústria i de la PYME (Ministerio de Industria, Energía y Turismo), utilitzant el Document Únic Electrònic (DUE).

Les tipologies d’empresa que es poden constituir mitjançant aquest nou servei són d’Empresari individual (Autònom); Societat Limitada (SL) i Societat Civil Privada (SCP). Les persones interessades a rebre aquest servei gratuït han de demanar cita per a la tramitació al telèfon 93 878 76 25 o per correu electrònic a cedem@ajmanresa.cat.

Les dades d’activitat executades per aquest servei des de la seva creació han estat les següents:

  • 2015:    19 altes (1 societat i 18 autònims)
  • 2016:    21 altes (21 autònoms)
  • 2017:    37 altes (4 societats  i 33 autònoms)
  • 2018:  103 altes (13 societats i 90 autònoms)
  • 2019:  118 altes (29 societats i 89 autònoms)
  • 2020:  102 altes (15 societats i 87 autònoms)

1.200 gestions a la demarcació de Barcelona

El nombre d’altes d’autònoms i societats limitades a la demarcació de Barcelona realitzades a través dels Punts d’Atenció a l’Emprenedor van arribar, durant el 2020, ha estat de 1.200. Una xifra que suposa, respecte  al 2019,  una reducció del 25,3%,  a causa de la pandèmia de la Covid-19 i l’aturada econòmica del mes de març i abril. Malgrat això, les dades se situen per sobre de l’any 2017. Aquestes xifres són el resultat de l’últim Termòmetre PAE i que informa de les principals dades d’activitat dels Punts d’Atenció a l’Emprenedor de la província.

En concret, aquest 2020, s’han donat d’alta 223 empreses i  977 autònoms. Els punts PAE de  Castelldefels, amb 126; la Mancomunitat Penedès-Garraf, amb 113; i Manresa, amb 102 són els que han registrat més altes.

Si tenim en compte només el darrer trimestre de 2020, es van realitzar 293 altes de les quals, 62 van ser empreses i 231 autònoms/es. Això representa un 23,8% menys que les altes realitzades en el mateix període del 2019.

Amb aquest servei, les persones emprenedores poden gestionar telemàticament d’un sol cop la creació de la seva empresa. L’objectiu és facilitar i simplificar els tràmits de constitució de determinades formes jurídiques. Des del CEDEM també s’ofereix acompanyament a la persona emprenedora des de l’inici de la idea, pla de viabilitat, cerca de finançament,…fins a la seva constitució.

L’informe, elaborat per l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació, presenta un rànquing d’altes de l’any en curs i de les altes acumulades des de la creació de cada punt.

La Diputació de Barcelona desenvolupa el treball en xarxa amb els ajuntaments i la incorporació dels Centres Locals de Serveis a les Empreses com a punts PAE s’emmarca en l’estratègia per millorar la relació empresa-administració i contribuir a facilitar i promoure l’activitat empresarial.