El Museu Episcopal de Vic estrena una nova proposta pensada per a la comunitat sorda

L'equipament també comença a oferir visites en llengua de signes

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts
El Museu Episcopal de Vic (MEV) estrena la visita ‘Parlar amb les mans. El llenguatge de l’art medieval’, una proposta única en un museu català perquè no es tracta d’una activitat per a persones oients que es tradueix a la llengua de signes catalana, sinó que és una activitat pensada únicament per a la gent sorda.
La visita anirà a càrrec de la historiadora de l’art i guia sorda, Marta Pericas, que farà una aproximació a la càrrega simbòlica del gest en l’art medieval. La proposta es farà aquest diumenge, 26 de setembre, Dia Internacional de les Persones Sordes. Començarà a la una del migdia i, tot i ser gratuïta, cal fer reserva prèvia. A banda d’aquesta proposta, el MEV començarà també a oferir visites en llengua de signes.
El fet que la visita sigui guiada per una professional sorda, sense necessitat de traducció o interpretació, permet una transmissió directa de la informació i una interacció personal més eficaç. Mònica Pericas és llicenciada en Història de l’Art i Arqueologia.

‘Parlar amb les mans. El llenguatge de l’art medieval’ és la primera de les activitats que visualitza l’acord de col•laboració entre el MEV i l’Agrupació de Sords de Vic i Comarca. Fruit d’aquesta col•laboració, el museu oferirà activitats amb interpretació en LSC. Un cop cada trimestre, la visita ‘Visió romànica’, que inclou un tast de la col•lecció d’art romànic i la pujada al campanar de la catedral s’oferiran amb interpretació en llengua de signes. La resta d’activitats del museu també es podran reservar per a grups de persones sordes en hores i dates a convenir. A la web del museu també s’hi inclourà un petit tast de l’essència del MEV relatat per una guia de llengua de signes.

La LSC és una llengua utilitzada per més de 25.000 persones a Catalunya de les quals 12.000 són persones sordes. Des de l’any 1994 té reconeixement oficial per part de la Generalitat i el 2010 el Parlament va aprovar-ne la llei que en regula el seu ús.