Berga promou consultes per redefinir el POUM en els equipaments a l’est i la zona del Menfis

L’Ajuntament de Berga posarà en marxa dues consultes obertes a la ciutadania sobre projectes normatius vinculats a l’àrea d’Urbanisme.

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

L’Ajuntament de Berga posarà en marxa dues consultes obertes a la ciutadania sobre projectes normatius vinculats a l’àrea d’Urbanisme. Les propostes contemplen la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) en relació als usos dels equipaments situats a l’est del nucli urbà de la ciutat i també a la finca de l’antiga discoteca Menfis. El consistori preveu obrir un període de consulta pública prèvia per a què els veïns i veïnes i les entitats puguin efectuar les seves aportacions sobre la normativa que es preveu modificar en ambdós casos. 

Modificació puntual del POUM a l’est del nucli urbà 

La proposta consisteix en elaborar un document urbanístic que permeti analitzar la possibilitat que els terrenys més propers al cementiri previstos per a l’ampliació de l’equipament puguin ser destinats a aquest ús d’acord amb la legislació de policia sanitària mortuòria (PSM), normativa que contempla el conjunt d’activitats que exerceix l’Administració en la vigilància i el control sanitaris de cadàvers i restes cadavèriques, cementiris i serveis i empreses funeràries. La proposta també preveu avaluar la necessitat dels terrenys qualificats d’equipament sense ús específic situats a la zona nord del cementiri, ja que la seva ubicació i característiques topogràfiques impedeixen que es puguin considerar un emplaçament idoni per a un equipament.

Per últim, la proposta contempla estudiar la forma d’obtenció dels terrenys mitjançant la gestió urbanística integrada o realitzant actuacions aïllades, ja que l’actual planejament urbanístic vigent, inclòs al POUM de Berga aprovat l’any 2005, no va analitzar aquesta qüestió amb suficient profunditat.  

Modificació d’usos dels equipaments a la finca del Menfis 

El planejament urbanístic actual on s’ubica l’antiga discoteca Menfis obliga al manteniment de la volumetria piramidal de l’edifici i això suposa una limitació de l’ús, fet que pràcticament impossibilita que s’hi puguin desenvolupar altres activitats diferents a la de discoteca. La proposta que es vol sotmetre a consulta preveu repensar el redactat de la normativa actual que regeix en aquesta zona i estudiar la possibilitat d’encaixar volumetries edificatòries diferents a les existents (dues piràmides). També es contempla la possibilitat d’ampliar i concretar els usos permesos per a la implantació d’altres activitats que permetin rehabilitar els espais i generin activitat econòmica.  

Consulta pública prèvia

L’Ajuntament de Berga obrirà un període de consulta pública per a què els veïns i veïnes i les entitats puguin realitzar les seves aportacions sobre aquests dos projectes normatius que són independents entre sí. Les persones majors de 16 anys i les entitats sense ànim de lucre inscrites al Registre Municipal d’Entitats de Berga podran fer aportacions i suggeriments presentant una instància genèrica. En l’apartat web ‘Participació ciutadana en projectes normatius’ es poden consultar els documents de síntesi de les propostes, la informació sobre els objectius, la necessitat i els problemes que es preveuen solucionar i l’enllaç al formulari d’instància genèrica per realitzar les aportacions que es considerin oportunes. El termini per a la presentació de les instàncies estarà obert del 8 al 22 de febrer de 2021, ambdues dates incloses.

Un cop finalitzat el període de consulta pública prèvia, s’elaborarà un informe de retorn en què s’inclouran totes les aportacions i propostes rebudes tractades de forma anònima i la valoració sobre la seva incorporació al projecte en qüestió per part de la comissió d’estudi formada per representants polítics i personal tècnic municipal. Aquest document es publicarà en l’apartat ‘Participació ciutadana en projectes normatius’ per posar-lo a l’abast de qualsevol persona interessada en la matèria tractada.