Vila-seca inverteix 60.000 euros en la millora de l’enllumenat

    Les obres milloraran dues zones del nucli urbà del municipi

    La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca ha adjudicat dues obres amb un cost total de 63.368 euros que han de permetre la millora de l’enllumenat públic en dues zones del nucli urbà de Vila-seca.

    La primera, amb un cost de 24.337 euros, fa referència a la instal·lació d’enllumenat públic al carrer de la Feredat, a la zona propera l’Estadi municipal, i l’altra, amb un cost de 39.031 euros ha de servir per soterrar diverses línies aèries de baixa tensió als carrers de la Font, dels Pirineus i a l’avinguda de Francesc Macià.