Una de cada tres infermeres està en risc de patir problemes de salut mental

    Alguns dels possibles desencadenants són les jornades llargues, els horaris poc convencionals i les càrregues elevades de treball

    temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

    Un estudi del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya assegura que els riscos psicosocials dels professionals d’aquest sector són més grans per les condicions de treball del col·lectiu, amb jornades molt llargues, horaris poc convencionals o càrregues elevades de feina, sobretot en el cas dels infermers i infermeres que treballen a l’hospital, on tenen més feina i participen menys de les decisions dels centres. Així, l’estudi demostra que els infermers tenen un 35,6% més de risc de patir problemes de salut mental com ara la depressió, l’angoixa i l’ansietat, molt per sobre d’altres professionals de la salut, del 18-20%, o de la població general que es fixa en un 9,7%.

    L’estudi també conclou que un de cada tres infermers dorm menys de 6 hores al dia, i una proporció similar creu que pateix ”precarietat laboral”, que genera tensió i frustració, que al seu torn causa el poc control del mateix treball, la poca participació en les decisions comunes i el poc suport de l’equip de treball i dels superiors. D’altra banda, una de cada tres infermeres considera que la seva situació laboral és insegura, sobretot les menors de 40 anys que treballen majoritàriament amb contractes d’interinitat o temporalitat. A més, un 33,7% realitza jornades sense horari fix, per torns de dia, nit o caps de setmanes, és a dir, un tipus de jornada difícilment compatible amb la conciliació familiar i social. A aquesta situació laboral, l’estudi li suma la baixada de sous que ha afectat el 83% del conjunt, sobretot els professionals que treballen en el sector públic o concertat, i que treballen en un centre d’atenció primària, on s’ha arribat a perdre fins al 41,4% del sou.

    La degana del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, Núria Cuxart, ha defensat que l’informe confirma el que ja intuíem” i considera que ”la sensació de cert maltractament del col·lectiu”, està molt present entre els professionals i té un impacte directe a la seva salut. Per això, demana als centres de treball mesures per posar solució a aquesta situació que afecta, precisament, als professionals que tenen cura dels ciutadans. Segons Miquel Vilardell, president de la Fundació Galatea, que ha participat en l’estudi, els resultats han d’ajudar a dissenyar intervencions tant preventives com assistencials que millorin el benestar dels professionals que revertirà sobre els ciutadans que atenen.