Transparència

  temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

  Es diu que una cosa és transparent quan aquesta permet passar la llum. Així doncs, si partim de que la llum és la base de la vida convindrem tots que la transparència és una qualitat o virtut essencial, un valor que cal mantenir i alhora difondre.

  Permetre que la realitat es mostri davant tothom tal i com és un deure al que tots hi venim obligats. De fet, només quan es disposa de tota la informació un és realment lliure, lliure per poder decidir en cada moment i, fins i tot, lliure d’optar per no conéixer-la si realment això és el que més li convè.

  Malauradament, per tal de mantenir les situacions de poder, per ocultar negligències, per inseguretat o simplement per por, sol ser força habitual que predomini la opacitat -la foscor- front la transparència -la llum- i que a les persones, als ciutadans, als pacients, als socis, als usuaris o clients se’ns faci arribar tan sols part de la informació o bé ens arribi distorsionada, seguint els interessos del qui coneix la realitat de les coses.

  Tanmateix, cada cop més, i gràcies a les xarxes socials i a la nova societat de la informació, la ciutadania està guanyant en llibertat com a conseqüència de la circulació ràpida i massiva de la informació, la qual abans no tenia vies de lliure difusió o que, fins i tot, era altament secreta, com van ser els casos de Wikileaks o les filtracions de l’agent de la CIA Edward Snowden. Ara bé, malgrat indubtablement és un avenç altament positiu, cal mantenir en tot moment esperit crític i ésser conscient que no tota la informació que ens arriba és veraç, pel que en tot moment cal avaluar les fonts i la seva credibilitat abans de donar-la per bona.

  En conseqüència, per complir amb aquest dret i, alhora, anhel d’informació hem de començar per nosaltres mateixos en tot allò que estigui en les nostres mans, com és el cas de les nostres professions i predicar amb l’exemple.És per això, que en el meu cas he volgut fer prevaldre aquest valor per sobre d’altres en l’exercici de l’advocacia, fent partíceps els clients de tota la informació relativa a l’assumpte o problemàtica que els afecta, principalment en allò relatiu a la meva intervenció professional, als documents emesos, negociacions amb tercers així com a la confecció i justificació d’honoraris. De fet, l’experiència de molts anys i del dia a dia demostra que només quan els clients tenen la llibertat de conéixer i valorar la feina feta es pot generar un espiral de confiança mútua, circumstància que aporta tranquil·litat i, a la fi del procés, agraïment.

  NIL HIERRO
  Vahusari Advocats (Rambla Nova 118-120 bxs. Tarragona)
  Tel. 977 219 578 – www.vahusari.com