TMB amplia la contractació de serveis amb criteris d’integració social

  Tres persones de la Fundació Asproseat Proa Esplugues treballaran cada dia fent d'auxiliars d'informació

  Dins de la política de compra social de l’empresa, TMB ha adjudicat a la Fundació Asproseat Proa Esplugues la recollida de dades per a l’actualització de l’estudi anual de frau a la xarxa d’autobusos, com a resultat d’un concurs públic reservat a centres especials de treball que afavoreixen la integració de col·lectius en risc d’exclusió social.

  La contractació, per quatre anys i un import de 141.174,48 euros, comportarà la dedicació de tres persones d’Asproseat Proa Esplugues cada dia a la tasca d’observació de les validacions dels passatgers en diferents línies d’autobusos. Les dades seran supervisades i processades per TMB en el marc dels programes de control i reducció del frau.

  Els centres especials de treball són empreses que tenen la missió d’oferir feina de qualitat a persones amb discapacitat igual o superior al 33% que no poden integrar-se a l’empresa ordinària. Com a part de l’economia social, busquen crear llocs de treball adaptats a les necessitats de les persones amb discapacitat i alhora ser rendibles econòmicament.

  En aplicació de les polítiques de responsabilitat social i com a part de l’aposta per esdevenir un agent actiu que contribueixi al desenvolupament sostenible de la societat, TMB està materialitzant actuacions d’impuls de la compra responsable, mitjançant l’adquisició de productes i la contractació de serveis d’entitats que promouen l’ocupació de persones amb dificultats d’inserció laboral (empreses d’inserció, centres especials de treball, etc.).

  Amb anterioritat l’empresa ja va adjudicar a un altre centre especial de treball les funcions d’atenció i informació telefònica als ciutadans.