Sorteig públic de les meses electorals per a les Eleccions Generals

    Enguany s’ha triat també un número interval que farà que estadísticament sigui més difícil, d’una banda, poder ser escollit per les dues convocatòries electorals d’enguany i, de l’altra, que diverses persones de la mateixa família formin part d’una mesa

    La Paeria s’ha constituït avui en Ple per sortejar públicament els ciutadans i ciutadanes que seran designats per formar les meses electorals amb motiu de les properes eleccions generals el 28 d’abril.

    El Ple Municipal de l’Ajuntament de Lleida ha escollit el número d’elector 732, a partir del qual s’anomenaran els nou components de les meses: presidents, vocals i suplents. El Secretari General de la Paeria ha introduït les 10 boles, del 0 al 9, en una bossa opaca de la que s’han extret les tres boles que han donat com a resultat la xifra testimoni.

    Una de les novetats d’enguany és que l’aplicatiu de Padró Municipal de Lleida ha permès introduir un número interval -ha sortit escollit el número 4- que permetrà que estadísticament sigui més complicat designar diverses persones de la mateixa família per formar part d’una mesa electoral i, també, més difícil que una mateixa persona formi part d’una mesa electoral a les eleccions generals i a les eleccions municipals d’enguany.

    Lleida té un cens electoral de 92.704 persones, que es distribueixen en 41 col·legis electorals i 132 taules. El Ple Municipal ha estat presidit per l’alcalde, Fèlix Larrosa.