S’incien les obres de supressió de barreres arquitectòniques al carrer Prat de la Riba

El 19 de març s'inicien les obres i els treballs tindran una durada de 2 dies aproximadament.

Dilluns 19 de març s’inicien les obres de supressió de barreres arquitectòniques a la confluència entre el carrer de Prat de la Riba i l’avinguda de Catalunya de les Roquetes. Durant les obres, el carrer de Prat de la Riba quedarà totalment tancat a la circulació de vehicles per anar cap a l’avinguda. Per aquest motiu en el tram del carrer de Prat de la Riba comprés entre els números 1 i 17, no es podrà estacionar en cap dels dos costats i la circulació serà de doble sentit i únicament pels veïns afectats i per a l’accés al garatge ubicat a sota de la plaça de la Mediterrània.

El primer dia les obres afectaran a l’accés de vehicles al garatge comunitari del carrer Prat de la Riba 3. En aquest cas, l’horari d’entrada al pàrquing serà entre les 18h de la tarda i les 8h del matí. Pel que fa al dimarts 20 de març, es veurà afectat l’accés de vehicles a garatges privats, individuals i comunitaris del carrer de Prat de la Riba, entre els números 1 i 17. L’horari d’accés serà entre les 18h de la tarda i les 8h del matí. Així mateix el garatge del CAP romandrà tancat a l’accés des de les 9h fins les 12h del matí.