Serveis mínims a Tarragona, demà

  temps lectura-Temps de lectura: < 1 minut

  Amb motiu de la convocatòria de vaga general per al dia 8 de març de 2019, l’Alcaldia, pel Decret de 7 de març de 2019, ha resolt declarar els serveis mínims que tot seguit es relacionen:

  1. Un funcionari o funcionària amb habilitació per exercir la Secretaria General.
  2. Un funcionari o funcionària amb habilitació per exercir la Intervenció General pel que fa als informes sobre adopció d’acords i resolucions.
  3. Un empleat o empleada del Servei d’Ordenació Corporativa i Administrativa i un empleat o empleada del Gabinet de l’Alcaldia.
  4. Dos empleats o empleades a l’OMAC, de manera que de les 9 a les 14 hores hi hagi com a mínim una persona per l’atenció al públic.
  5. Dues persones de Consergeria o de personal subaltern per al torn de matí i una persona per al torn de tarda, al Palau Municipal.
  6. Una persona per a atenció telefònica de 8 a 15 hores, al Palau Municipal.

  També s’inclouen en els serveis mínims les actuacions que, en cas d’emergència, puguin requerir-se dels serveis tècnics, dels serveis de manteniment de les brigades municipals i del Servei de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.