Serveis Funeraris Reus i Baix Camp instal·la un segon forn crematori

  Serveis Funeraris Reus i Baix Camp s’adapta a la creixent demanda d’incineracions i instal·larà un segon forn crematori d’alta capacitat. L’empresa està ultimant el projecte de millora de serveis al Crematori Municipal que contempla el nou forn i la col·locació de nous filtres de partícules, per reduir encara més les emissions a l’atmosfera. El projecte té un pressupost total de 785.000 euros.

  El nou forn, segons la normativa actual, estarà catalogat com equipament d’altra capacitat, i contempla una xifra de serveis superiors a les 800 cremacions any. La instal·lació del segon forn doblarà com a mínim la capacitat del Crematori Municipal i podrà assumir fins a 6 serveis diaris. Actualment se’n poden realitzar tres al dia.

  La previsió és que el segon forn crematori municipal entri en funcionament durant el primer semestre del 2019.

  L’actual forn crematori es va estrenat l’any 2003, i des de llavors ha incrementat el serveis fins arribar a les 750 cremacions l’any que es fan actualment. Fa quinze anys, la xifra de cremacions era d’uns 150 serveis anuals.

  De manera progressiva, Serveis Funeraris Reus i Baix Camp ha anat adaptant els serveis a la creixent sol·licitud d’inicienarcions per part dels usuaris; i en els darrers anys ha invertit en la construcció de nous columbaris al Cementiri General de Reus i en la posada en marxa d’un servei novedós com el Jardí de Cendres, que ofereix als familiars un espai on espargir les cendres dels difunts.

  La instal·lació del nou forn s’emmarca en el projecte de remodelació del Crematori Municipal –iniciada fa dos mesos­— per donar un millor servei a familiars i amics que hi vulguin realitzar la cerimònia de comiat als difunts. En aquest sentit, s’ha fet una reordenació d’espais i se n’ha millorat la decoració, per adequar-la a la sensibilitat que requereix un acte d’aquestes característiques. En aquest sentit, s’ha tingut molt en compte el fet que el Crematori Municipal permet a familiars i amics acompanyar el difunts fins el darrer minut de comiat.

  Finalment, Serveis Funeraris Reus i Baix Camp, projecta la implantació de nous filtres de partícules per millorar, les emissions al medi ambient. L’empresa s’avança així a la nova normativa europea que entrarà en vigor els propers anys. Els filtres actuals ja compleixen la normativa, però la voluntat és millorar-ne el seu funcionament.

  L’execució de les millores tenen la programació següent:

  Projectes de construcció i d’instal·lació del segon forn; i estudi de nous filtres. Actualment en procés de redacció, amb un cost de 150.000 euros.
  Instal·lació del segon forn: 1r semetre de 2019, amb un pressupost de 175.000 euros.
  Col·locació dels filtres de partícules, inicialment, durant l’any 2019. Amb un pressupost de 460.000 euros.
  Nou edifici de serveis
  D’altra banda, el pla d’inversions dels Serveis Funeraris Reus i Baix Camp contempla la construcció d’un nou edifici de serveis que s’ubicarà a la part nord del Cementiri General. Un espai que inclourà un nou magatzem de residus i també uns nous serveis públics. Actualment, el cementiri únicament disposa de serveis pública a l’edifici d’accés al recinte, amb la qual cosa la nova obra ha de contrubuir a millorar la comoditat dels usuaris. El pressupost de l’obra és de 80.000 euros.