S’engega una campanya informativa sobre administració electrònica a Montroig

  L’objectiu és ajudar-les a adaptar-se als canvis normatius que les obliguen a utilitzar mitjans electrònics per relacionar-se amb les administracions públiques

  L’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha iniciat una campanya de comunicació específica per entitats i empreses per tal d’informar sobre els canvis normatius que afecten la relació que les persones jurídiques han de mantenir amb l’administració. La nova legislació determina que les empreses i les entitats estan obligades a utilitzar mitjans electrònics per efectuar tràmits amb les administracions públiques. Això vol dir que quan vulguin realitzar qualsevol tràmit amb l’Ajuntament, ho hauran de fer a través de la Seu Electrònica a l’adreça mont-roig.cat/seu-electronica. En aquest lloc s’hi poden trobar tots els tràmits de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i la informació per identificar-se mitjançant certificats digitals reconeguts, com el nou sistema IdCAT mòbil o el sistema Clave PIN. La campanya posa èmfasi en el fet que, d’acord amb la normativa, a partir del 2 d’octubre d’aquest 2018, l’Ajuntament ja no podrà acceptar cap document en paper per part de les entitats o empreses.

  Registre de Grups d’Interès
  D’altra banda, la campanya també explica que les entitats i empreses s’han d’inscriure al Registre de Grups d’Interès en cas que es vulguin reunir amb els càrrecs electes. Així ho estableix l’article 47 de la llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern. La inscripció en aquest registre es duu a terme al web de la Generalitat de forma telemàtica.

  Suport i informació
  En qualsevol cas, l’Ajuntament oferirà tota la informació i suport que siguin necessaris perquè les entitats i empreses puguin adaptar-se a les noves normatives. Per això posa a la seva disposició el correu innovacio@mont-roig.com i el telèfon del’Ajuntament 977837005 extensió 161, corresponent al Departament d’Innovació, modernització i excel·lència administrativa.

  S’amplien els mètodes d’identificació digital
  Cal destacar també que l’Ajuntament està ampliant els mètodes d’identificació
  digital. Així, a més del DNI electrònic, el certificat idCAT i els certificats que atorguen
  la la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o l’Agencia Tributaria, també es podrà
  utilitzar l’idCAT mòbil i el CLAVE PIN.

  idCAT MÒBIL És un sistema d’identificació i signatura electrònica a través de
  dispositius mòbils orientat a la ciutadania i basat en l’enviament d’una contrasenya
  d’un sol ús al mòbil. El procés de registre en línia és accessible des de l’adreça
  https://idcatmobil.seu.cat.

  CLAVE PIN És un sistema de contrasenya de validesa limitada en el temps, orientat a
  usuaris que accedeixen esporàdicament als serveis. L’app Cl@ve PIN està disponible
  per a baixar gratuïta a APP Store i Google Play.