Roda de Berà inicia una campanya d’inspecció de guals

  L’objectiu és regularitzar i actualitzar el padró de guals

  A partir d’avui l’Ajuntament, a través de l’àrea de Territori, ha posat en marxa una campanya a peu de carrer per actualitzar el padró de guals de tot el municipi. Permetrà regularitzar el cens de guals i identificar aquells titulars que no disposin de llicència municipal vigent per tal que procedeixin a la seva petició de forma voluntària.

  La llicència del gual, que consisteix en autoritzar l’ús restringit de la vorera per accedir a un immoble des de la calçada, ja sigui per a l’entrada o sortida de vehicles. Està subjecta al pagament d’una taxa en funció de diferents paràmetres i ha d’estar senyalitzat amb una placa identificadora que s’ha de col·locar en un lloc visible a la porta d’accés o a la vora d’aquesta, i amb una marca viària de color groc (seguint normativa).

  La campanya es dividirà en tres fases diferents. La primera, que s’ha iniciat avui, serà la d’inspecció d’ofici a peu de carrer per avaluar la situació, amb comprovacions de les plaques per verificar que són d’un model homologat i de l’Ajuntament de Roda de Berà. També es comprovarà l’amplada del gual o si la línia groga marcada correspon al color i a la mida que fixa la normativa.

  La campanya, que no té cap ànim recaptatori, donarà la possibilitat durant la segona fase als titulars perquè puguin regularitzar les llicències de forma voluntària i sense cap sanció durant un termini de temps determinat, després de rebre el requeriment de l’Ajuntament. Si no fos així, llavors sí s’iniciaria la tercera fase, amb el procediment sancionador.

  Per efectuar aquesta regularització o per rebre més informació, els ciutadans es poden posar en contacte amb l’àrea de Territori de l’Ajuntament.