Reus inverteix enguany 370.000 euros en la millora de voreres

  L’Ajuntament de Reus, a través de la regidoria de Via Pública, ha iniciat les obres previstes per enguany del pla municipal de millora de voreres i altres elements de la via pública. En conjunt, s’actuarà en una trentena d’espais repartits per tota la ciutat, amb un pressupost de 368.060,15 euros. Les obres han estat adjudicades a tres empreses.

  En dos anys, l’Ajuntament haurà millorat les voreres d’una quarantena d’espais de la ciutat, amb una inversió de 508.000 euros. L’any passat es va actuar en una desena d’espais, amb una inversió de 140.000 euros.

  El pla de millora de voreres s’emmarca en l’actuació municipal de manteniment i posada al dia de la via pública, i complementa les actuacions de millora urbana que l’Ajuntament executa amb inversions com el manteniment del paviment asfàltic de diferents vials de la ciutat o la construcció de nous aparcaments en solars de la ciutat.

  Les actuacions consisteixen en el paviment de les voreres i construcció de guals, així com treballs específics de reconstrucció de passos de vianants. Les actuacions han estat definides a partir de les necessitats detectades a partir dels suggeriments de la ciutadania, les operacions de manteniment de la Brigada municipal o les reunions de proximitat als barris del Govern de Reus.

  Les actuacions que s’executaran enguany són als espais següents:

  Carrer de Pau Font de Rubinat
  Carrer de Francesc Artiga i Sardà
  Riera d’Escorial
  Avinguda President Macià
  Carrer Cervantes
  Avinguda de Països Catalans
  Camí de Riudoms 46
  Vorera davant de la Biblioteca Central
  Passeig Mata
  Avinguda del Comerç
  Carreró del Gas amb Riera d’Aragó
  Carrer Orient
  Camí de Tarragona
  Carrer de la Riba amb Plaça Abat Òliba
  Carrer de Miami
  Carrer de Penyíscola
  Carrer de Macià Vila
  Raval de Sol i Vista
  Carrer Jurats
  Carrer de la Sardana
  Carrer Pere el Cerimoniós
  Carrer Muralla cantonada don Bosco
  Carrer Alcalde Segimon des de Muralla fins a Alcover
  Carrer de l’Alcalde Segimon amb Muralla
  Carrer de l’Alcalde Segimon amb Morell
  Carrer Roser carrer Vilallonga fins a Rotonda
  Carrer Domènech Soberano

  350.000 euros en asfaltat de carrers

  L’Ajuntament de Reus té previst donar continuïtat enguany als treballs de reasfaltat de carrers amb una inversió prevista de 349.690 euros segons el projecte actualment en fase de licitació. La xifra se suma als 291.000 euros que es van invertir l’any passat en aquest concepte.

  Les obres tenen el doble objectiu de millorar el manteniment dels carrers de la ciutat per posar-los al dia, i de garantir la segurerat del trànsit. En aquest sentit, s’actua en vials amb el paviment en mal estat, com a conseqüència del seu deteriorament i envelliment pel pas del temps.

  La relació de treballs de reasfaltat executar enguany són els següents:

  Riera Miró (entre l’avinguda de Sant Jordi i el carrer Dom Bosco)
  Riera Aragó
  Carrer Pere Ceremoniós (entre l’avinguda de Sant Bernat Calbó i carrer Penyíscola)
  Riera Aragó (tram entre camí de Tarragona i carrer d’Arnavat i Vilaró)
  Avinguda de President Companys
  Carrer Lepanto