Reus estrena un servei de cita prèvia per reduir el temps d’espera en les gestions de la ciutadania

  La cita prèvia es pot demanar per internet, al web www.reus.cat, o per telèfon, al 010 o 97701010

  Imatge del sistema de gestió de cues de l'OME. Foto Cedida

  L’Ajuntament posa en marxa aquest mes de novembre el nou sistema de gestió de cues de les oficines municipals d’atenció a la ciutadania per reduir al màxim el temps d’espera dels usuaris. La cita prèvia és el sistema telemàtic que la ciutadania té a la seva disposició per demanar hora per ser atès a les diferents oficines municipals sense haver de fer cua.

  El nou sistema permet als usuaris fer el seguiment en directe de la cua d’espera, i preveure així quan podran ser atesos. Aquest seguiment es podrà fer tant dins com fora de l’oficina municipal d’atenció, a través d’una aplicació per a dispositius mòbils o via web.

  Una de les principals millores que s’ha introduït amb la nova tecnologia és la integració entre els dos serveis —el de cita prèvia i el de gestió de cues— amb l’objectiu de garantir la prioritat en l’atenció a aquells usuaris que ha demanat la visita amb antelació.

  La sol·licitud de la cita prèvia per internet permet a la ciutadania descarregar un codi QR als dispositius mòbils que facilita tant la identificació com l’atenció presencial, quan l’usuari ja és a les oficines municipals.

  La cita prèvia es pot demanar per internet —a www.reus.cat— o per telèfon — 010 o 97701010—, tot i que l’Ajuntament recomana la via telemàtica per ser un recurs més àgil i sense espera. El nou sistema fa encara més fàcil realitzar les sol·licituds per la via telemàtica

  Entre altres avantatges, el nou sistema també permet la recollida d’enquestes telemàtiques de satisfacció dels usuaris.

  La cita prèvia, via prefent
  L’objectiu municipal és tendir a fer de la cita prèvia la via preferent per atendre la ciutadania, ja que evita temps d’espera als usuaris i millora la gestió per part de l’administració.

  Durant el 2017, el volum de cites prèvies va ser de 18.455, amb una mitjana de 1.538 cites mensuals. Les sol·licituds varien entre les 1.000 i les 4.000 cites en èpoques de convocatòries d’ajuts. El 36% de les atencions es fan a través de cita prèvia, i l’objectiu és que amb el nou sistema, el 2019 representi entre el 60-70% de les atencions.

  Fins ara, les oficines municipals d’atenció ciutadana ja disposaven de sistemes de gestió de cues, però la solució havia quedat obsoleta, tant funcional com tecnològicament. La millora que s’ha implantat optimitza, unifica i fa més eficient la prestació del servei.

  El projecte també ha permès renovar els dispensadors de tiquets i pantalles informatives de les sales d’espera per a la gestió de torns, que s’han instal·lat a les diferents oficines d’atenció.

  La posada en marxa del nou servei a les oficines municipals d’atenció a la ciutadania es farà de manera progressiva per detectar possibles incidències i reduir al màxim les molèsties a la ciutadania:

  • Oficina Municipal d’Escolarització
  • Oficina Tècnica Empresarial.
  • Oficina d’Habitatge.
  • Oficina del Servei d’Atenció i Informació al Contribuent.
  • Oficina d’atenció al Ciutadà.

  El nou sistema també permetrà la gestió de cita prèvia dels serveis tècnics municipals d’Arquitectura, Urbanisme, Enginyeria i Medi Ambient i les cites concertades de Serveis Socials.

  El contracte de subministrament i instal·lació del nou sistema de gestió de cues mitjançant dispensadors de tiquets i del sistema de cita prèvia pels diferents centres i serveis d’atenció al ciutadà va ser adjudicat a l’empresa Aplicacions Multimèdia Interactives SL per un import de 39.446 euros (IVA inclòs) que inclou el subministrament de tots els nous equips, instal·lació, configuració i el manteniment durant 4 anys.