Proximitat i superació de l’escletxa digital, eixos del nou procés de Pressupostos participatius

  L’alcalde, Carles Pellicer, i la regidora de Participació, Ciutadania i Transparència, Montserrat Flores, han presentat aquest dimecres el nou procés de Pressupostos participatius, corresponent a l’exercici 2019, que incorpora diferents novetats orientades a implicar encara més ciutadans que en la primera experiència viscuda el curs 2017-2018 i d’aquesta manera poder fer arribar el procés a tots els racons de la ciutat.

  La proximitat i l’ampliació del ventall de persones susceptibles de participar són les grans apostes del segon procés de Pressupostos participatius que viurà la ciutat de Reus a partir d’aquesta tardor. La superació de l’escletxa digital, arribar a tots els barris de la ciutat, fomentar nous tallers de participació ciutadana per construir col·lectivament les propostes i ampliar l’edat de participació als majors de 14 anys són els quatre grans objectius que es plantegen en aquest nou procés.

  L’alcalde i la regidora de Participació han fet un balanç positiu del primer procés, i han explicat que les novetats s’han incorporat després d’una avaluació realitzada conjuntament amb persones i entitats que han participat en aquesta primera experiència. L’objectiu: millorar i facilitar encara més la participació de la ciutadania en aquest sistema de presa de decisions.

  Com a resultat de les reflexions i les avaluacions fetes per la Comissió de Seguiment i la Comissió Tècnica, del personal municipal implicat en el procés, així com de les aportacions fetes per les persones que han participat en el procés anterior i els resultats de l’enquesta a la ciutadania, els Pressupostos Participatius 2019 han incorporat un seguit de novetats:

  Superació de l’escletxa digital.- Per tal de facilitar la participació i perquè tothom que vulgui pugui participar, tingui accés o no a Internet, a part del suport que es presta per part del personal de l’Ajuntament, la ciutadania podrà presentar propostes en suport paper, dipositant-les en una urna. Hi haurà unes urnes fixes a cadascun dels sis centres cívics municipals durant tota la fase de presentació de propostes i d’altres d’itinerants a diferents parts del territori. El personal tècnic de la Regidoria de Participació, Ciutadania i Transparència les recollirà un dia a la setmana i les introduirà a la plataforma digital perquè es facin públiques i es pugui fer un seguiment dels comentaris i suggeriments.
  Proximitat.- L’objectiu és acostar la participació a la ciutadania i arribar a tots aquells sectors que queden més lluny dels centres cívics. Durant la fase de presentació de projectes, es traslladaran les urnes als diferents barris de la ciutat un dia a la setmana perquè tothom que hi estigui interessat pugui participar. Durant l’etapa de votació, també es faran arribar les urnes als barris per facilitar el vot presencial.
  Tallers de participació ciutadana.- Tallers oberts a tots els veïns i veïnes de Reus per construir col·lectivament propostes de ciutat. Es busca la màxima representació de la diversitat de perfils que hi ha a la ciutat per integrar totes les veus i construir projectes que sumin, que aportin un valor afegit per a tothom. Els participants en els tallers escolliran de manera consensuada 6 projectes de ciutat que tindran com a peculiaritat el fet de passar directament a la fase de votació i, per tant, no necessitaran passar per la fase de suports per classificar-se. Els tallers es tan previstos el dia 10 d’octubre de 18:30 a 20:30 h a l’Antic Hospital i el dia 20 d’octubre de 10:00 a 12:00 h al Centre Cívic del Carme.
  Majors de 14 anys.- Podran participar en el procés totes aquelles persones majors de 14 anys, empadronades a Reus abans de l’1 de setembre de 2018.
  750.000 euros
  Tal i com va passar en la primera convocatòria, aquesta segona edició dels Pressupostos participatius disposa de 750.000 euros (pertanyents al pressupost municipal d’inversions 2018) per destinar a les inversions que decideixi la ciutadania a través del seu vot i que es començaran a executar a partir del segon trimestre de 2019.

  La tipologia dels projectes seran, novament, de Grans projectes (aquells que tenen un cost d’entre 50.000,01 i 150.000 euros) i els Petits projectes (amb un cost de fins a 50.000 euros).

  Les condicions que hauran de tenir els projectes són les següents:

  Donar resposta a una necessitat concreta sobre un espai públic: ciutat, barri, carrer o espai municipal
  Fer referència a àmbits i matèries de competència municipals
  Ser realitzables tècnicament
  No contradir els plans vigents
  Ser viables econòmicament
  No tenir un cost superior als 150.000 euros
  Respectar el marc jurídic existent
  No representar un cost addicional en futurs pressupostos ni crear dependència
  Que no tingui un cost extra de manteniment més enllà de l’ordinari que l’Ajuntament realitza de manera habitual
  Que no suposi la contractació de personal
  Que no serveixi per finançar l’aportació municipal d’actuacions vinculades a subvencions externes
  Que no sigui ofensiva, discriminatòria per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
  Etapes del procés
  L’estructura del procés preveu les següents etapes:

  Informació, comunicació i difusió del procés (des de principis de setembre). Es realitzaran sessions informatives als diferents centres cívics: Ponent (2 d’octubre a les 18:00 h), Mestral (3 d’octubre a les 17:00 h), Migjorn (4 d’octubre a les 10:00 h), Llevant (4 d’octubre a les 18:00 h), El Carme (4 d’octubre a les 20:00 h), Mas Abelló (10 d’octubre a les 18:00 h).
  Presentació dels projectes (del 26 de setembre al 23 d’octubre). Es podrà fer a través de la plataforma digital, presencialment en format paper i a través dels tallers de participació.
  Avaluació dels projectes presentats i valoració tècnica (del 24 d’octubre al 16 de novembre)
  Recollida de suports als projectes presentats (fins a principis de desembre i només en cas que el nombre de projectes presentats superi els 50). En cas que se superin els 50 projectes presentats, es prioritzaran 35 projectes petits i 15 projectes grans, que passaran a la fase de votació. D’aquesta manera, cada persona podrà donar suport a 4 projectes petits i 2 projectes grans.
  Valoració econòmica dels projectes finalistes (del 12 al 28 de desembre)
  Exposició pública i votació ciutadana dels projectes prioritzats (del 2 al 28 de gener). En aquesta fase els ciutadans i ciutadanes podran votar un màxim de 6 projectes, 4 de petits i 2 de grans.
  Retorn dels projectes escollits per la ciutadania (del 29 de gener al 3 de febrer) i execució (a partir de febrer)
  Avaluació del procés (del 4 al 28 de febrer)
  Balanç del procés 2018
  L’alcalde i la regiora de Participació, Ciutadania i Transparència han recordat que la primera convocatòria de Pressupostos participatius ha tingut un balanç molt positiu i ha fet possible l’elecció de 14 projectes guanyadors, 4 dins la categoria de projectes grans i 10 projectes petits. Tots aquests projectes s’han de posar en marxa durant aquest 2018 i s’executaran al llarg d’aquest any i de 2019. En total s’hi van presentar 93 projectes, dels quals 43 van ser finalistes, i hi van votar 8.349 persones.