Presentat l’estudi de la Secretaria General de l’Esport sobre el pla de viabilitat i el model de gestió de l’Anella Mediterrània

  Aquest estudi analitza les instal•lacions esportives que l’integren i formula les propostes per gestionar aquest llegat un cop finalitzin els Jocs Mediterranis Tarragona 2018 d’aquest estiu

  La presentació de l’informe, que ha tingut lloc a la seu de la Representació Territorial de l’Esport a Tarragona, ha anat a càrrec del Dr. Andreu Camps, director de l’Observatori Català de l’Esport i doctor en Dret i Catedràtic de Gestió Esportiva a l’INEFC; Jordi Viñas, professor del Màster Gestió Esportiva a l’INEFC, i el Dr. Vicente Javaloyes, professor titular de gestió esportiva a l’INEFC. Els han acompanyat el representant territorial de l’Esport a Tarragona, Joan Plana, i el comissionat dels Jocs Mediterranis de l’Ajuntament de Tarragona, Javier Villamayor.

  L’estudi ha estat encarregat per la Secretaria General de l’Esport, d’acord amb l’Ajuntament de Tarragona, a l’Observatori Català de l’Esport, vinculat a l’INEFC, per analitzar la viabilitat del complex esportiu de l’Anella Mediterrània i valorar els possibles models de gestió.

  Els autors de l’estudi aposten per un model de gestió supramunicipal, en què es dóna a l’Anella Mediterrània un ús combinat, que suma les activitats o usos esportius (prioritaris) a altres usos socials, econòmics, mediambientals, culturals, educatius, etc. Es preveu, així, un model que combina la gestió per part del Patronat Municipal d’Esports dels usos esportius amb un altre ens o òrgan municipal per a la gestió dels usos i activitats no esportives. Aquest altre ens o òrgan podria ser l’actual Fundació Tarragona 2018 després de les reformes estatutàries pertinents. També hi ha opció d’utilitzar alguna de les empreses municipals.

  En aquest sentit, el representant territorial de l’Esport a Tarragona, Joan Plana, ha expressat la predisposició de la Secretaria General de l’Esport d’involucrar-se en aquest model de gestió “juntament amb la resta d’administracions”. “L’Anella Mediterrània tindrà, amb tota seguretat, un potencial que va més enllà de la pròpia ciutat i ha de ser un referent a la Catalunya sud”, ha afegit. A partir d’ara, Generalitat i Ajuntament treballaran conjuntament per avançar en la concreció d’una proposta de gestió.

  En tot l’anàlisi realitzat es fa èmfasi especial en el fet que la gestió dels usos i el model que es proposi exigeix complir amb els criteris legals d’eficàcia, eficiència i estricta subjecció a la normativa d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat; que el model de gestió ha de cercar un equilibri entre la sostenibilitat esportiva, la sostenibilitat social, la sostenibilitat econòmica i la sostenibilitat mediambiental, i que aquest model ha de tenir en compte les propostes de llegat que la corporació municipal va formular quan va sol·licitar i li van ser concedits els Jocs Mediterranis.

  L’Anella Mediterrània, epicentre dels Jocs

  L’Anella Mediterrània, un dels epicentres dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018, està situada al barri tarragoní de Campclar i inclou bona part de les instal·lacions esportives que permetran la disputa de la competició entre el 22 de juny i l’1 de juliol vinents. Les diferents infraestructures de l’Anella es poden classificar segons la seva tipologia en: espais esportius convencionals (Palau d’Esports, velòdrom, estadi d’atletisme, camp de rugbi i complex esportiu Campclar), espais complementaris (centre aquàtic i espais annexos a l’estadi d’atletisme per a llançament i escalfament), espais de lliure accés (zones verdes i camins) i espais de lleure actiu (llac artificial i àrea de picnic).

  Per a la realització d’aquest estudi s’han analitzat 69 instal·lacions de molt diversa índole, cosa que ha aportat informació molt valuosa per realitzar una bateria de propostes que podran ajudar a dinamitzar els diferents espais de l’Anella Mediterrània i generarà ingressos econòmics, i per elaborar l’estudi econòmic provisional de l’Anella.

  L’informe estableix també algunes propostes per rendibilitzar l’Anella econòmicament (Parc lúdic-esportiu, Destinació de Turisme Esportiu, Centre de Tecnificació Esportiva, Centre de Medicina de l’Esport i Expo Global Sport-Fira de l’Esport) i estudia les despeses que pot representar aquest complex.