Presentades 46 propostes als Pressupostos Participatius de Sant Pere de Ribes

  El període de votació serà del 21 d’octubre al 10 de novembre

  temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts
  Imatge de l'alcaldessa presentant una nova edició de Pressupostos Participatius. Foto: Aj. SPDR

  Un total de 46 propostes s’han presentat a la convocatòria d’enguany dels Pressupostos participatius de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, després que el passat 29 de setembre finalitzés el període per fer-ho. La majoria són projectes d’entitats culturals, esportives, de la comunitat educativa i d’associacions veïnals o urbanitzacions, entre d’altres. De totes elles, 29 són considerades inversions (categoria 1), 12 són projectes socials, culturals o solidaris (categoria 2), 4 estan incloses en la categoria d’igualtat de gènere, LGTBI i feminisme (categoria 3) i una s’ha presentat fora de termini. Així doncs, el nombre de projectes registrats ha estat un 15% superior respecte a l’any passat, quan es van formular 39 iniciatives.

  En aquests moments la comissió tècnica de seguiment està validant les iniciatives presentades per tal de comprovar que compleixen amb els criteris de legalitat, de competències, econòmics, de viabilitat tècnica, de sostenibilitat i de no exclusió social i la resta de condicions recollides a les normes reguladores.

  Fins a la publicació de la llista provisional de propostes acceptades i descartades que es donarà a conèixer el dia 14 d’octubre, amb el seu corresponent informe, la relació es pot consultar al web municipal (www.santperederibes.cat/ajuntament/participacio-ciutadana/pressupostos-participatius-2019/propostes-presentades). Cadascuna d’elles està enllaçada a la seva fitxa i, un cop estudiades, disposaran de la resta de documentació annexa presentada i d’explicació de la proposta. Les que no siguin acceptades disposaran fins al 18 d’octubre perquè es puguin esmenar, si s’escau, amb l’assessorament dels serveis tècnics municipals.

  Sessions de presentació pública de projectes
  Tal i com preveu el calendari, es faran dues sessions de presentació de projectes els dies 14 i 17 d’octubre, de les 19 a les 21 h (a la Biblioteca Josep Pla de les Roquetes i a la Sala Josep- Lluís Palacios de la Casa de la Vila, a Ribes, respectivament) perquè les persones promotores de les propostes puguin donar-les a conèixer en púbic si així ho manifesten. Les persones o entitats que vulguin fer-ho han de manifestar-ho així enviant un correu electrònic a alcaldia@santperederibes.cat.

  Finalment, el període de votació es durà a terme del 21 d’octubre al 10 de novembre. Podran votar totes les persones majors de 16 anys empadronades al municipi; enguany només es podrà fer telemàticament a través del web municipal www.santperederibes.cat/ajuntament/participacio-ciutadana/pressupostos-participatius-2019 o als ordinadors diposats a les OAC, al CC El Local i al CC l’Espai. Cada persona haurà de votar a un total de 5 propostes, amb un escalat de 5, 4, 3, 2 i 1 punts, i serà necessari un mínim de participació en el procediment de votació de 795 vots, sinó es reduirà la quantitat en un 20%. El resultat final es coneixerà l’11 de novembre, a les 13.30 h, en un acte públic a la Sala Josep-Lluís Palacios a la Casa de la Vila.

  Una de les finalitats que persegueixen els pressupostos participatius és que la ciutadania pugui dir la seva, s’impliqui directament i decideixi algunes de les prioritats i projectes que considera necessaris pel municipi. Es tracta, doncs, d’un procés de participació i elecció dels veïns, veïnes i entitats de Sant Pere de Ribes que dóna major protagonisme a les persones sobre les actuacions que els afecten.

  Les propostes guanyadores seran incorporades al Pressupost municipal del 2020 per ordre de classificació fins a esgotar la quantitat econòmica global fixada en cada categoria. No obstant, l’equip de govern estudiarà la possibilitat d’incorporar aquells projectes que hagin pogut quedar fora o no hagin resultat guanyadors, segons les possibilitats, com s’ha fet els altres anys.

  Tota la informació sobre els pressupostos participatius es pot consultar a www.santperederibes.cat/ajuntament/participacio-ciutadana/pressupostos-participatius-2019.