El ple de l’Ajuntament de Reus aprova la licitació de l’ús de l’Estadi Municipal

  Aquest punt ha prosperat amb el suport de Ciutadans i PP, el vot en contra de la CUP i l'abstenció del PSC

  temps lectura-Temps de lectura: 3 minuts

  El Ple de l’Ajuntament de Reus ha aprovat aquest dilluns, 5 de març, obrir concurs públic per adjudicar el dret d’ús de l’Estadi Municipal amb el suport de Ciutadans i PP, el vot en contra de la CUP i l’abstenció del PSC. La concessió ha de permetre adequar i modernitzar les instal·lacions, adaptant-les als requeriments del futbol d’alta competició que dicta la Lliga de Futbol Professional; inversions, valorades segons el plec de condicions amb un mínim de 3 milions d’euros, que aniran a càrrec del concessionari, sense càrregues per a la ciutat.

  El Govern de Reus ha portat a votació del Ple de l’Ajuntament l’aprovació definitiva del plec de clàusules i prescripcions tècniques, i la convocatòria de la licitació mitjançant procediment obert de la concessió demanial de l’ús privatiu de l’equipament esportiu municipal.

  La concessió —que afectarà l’Estadi i els terrenys annexos per a activitats esportives o de logística esportiva complementàries: camp d’entrenament i espai de restauració—, en cap cas, modificarà la titularitat de les instal·lacions, que continuaran sent municipals. Les condicions de la licitació garanteixen l’ús públic de l’equipament i conserven per a l’Ajuntament el dret d’utilització de les instal·lacions per al desenvolupament de projectes, programes o activitats esportives: 16 hores anuals a l’Estadi municipal; 80 hores anuals als camps annexos de gespa natural o híbrida, 80 hores anuals al camp annex de gespa artificial i 80 hores anuals a les aules de formació

  L’acord que el Govern ha portat a votació del Ple de l’Ajuntament resol les al·legacions presentades en el termini d’exposició pública, i incorpora al plec les consideracions que ha tramès la Diputació de Tarragona en relació a la compatibilitat de la concessió amb el conveni signat entre les dues administracions per a l’adequació de les instal·lacions esportives dels Jocs Mediterranis.

  En aquest sentit, d’acord a les recomanacions de l’informe conjunt de la Secretaria i la Intervenció municipals, s’introdueix una modificació al plec per preveure que “en el supòsit eventual i incert, però possible” que la Diputació de Tarragona demani la revocació parcial o total de l’import de la subvenció vinculada al conveni (671.224 euros), l’Ajuntament pugui repercutir-lo a l’adjudicatari. Aquesta quantitat s’abonaria junt amb el cànon anual durant cinc anualitats.

  Cànon
  Els termes econòmics de la licitació preveuen un cànon en efectiu per part del concessionari de 6 milions d’euros, a pagar durant el període inicial de 25 anys; i que es reparteixen en 220.000 euros els primers cinc anys, 230.000 euros del cinquè al desè any, 240.000 euros de l’onzè al quinzè any, 250.000 euros del setzè al vintè any i 260.000 euros del vintè al vint-i-cinquè any.

  El cànon es podrà compensar amb un màxim de fins al 95% a través de les inversions que el concessionari pugui haver fet a les instal·lacions.

  Inversions
  Les inversions a què obliga el plec de condicions, es valoren amb una quantia mínima de 3 milions d’euros. S’hauran d’executar en dos blocs: un primer bloc, amb el termini que estableixi la Lliga de Futbol Professional, i que en cap cas podrà superar els 3 anys des de l’inici del contracte; i un segon bloc, que es podrà executar en parel·lel amb un termini màxim de 5 anys.

  Les principals inversions a executar són: ampliació de l’aforament fins als 6.000 espectadors asseguts; condicionament de dos camps d’entrenament de gespa natural o híbrida de mesures iguals a les del terreny de joc de l’Estadi, amb sistema de reg, enllumenat artificial, entre altres característiques; ampliació d’un mínim de 4 vestuaris, coma complement els vestuaris existents; trasllat i condicionament del camp de futbol artificial, amb certificació d’homologació FIFA; construcció i/o adequació dels espais per disposar des dos gimnasos, una per al primer equip i un altre de tecnificació; construcció de quatre aules de formació per a un mínim de 30 persones; tancament perimetral complert de tota la finca de les instal·lacions; construcció d’una unitat de control policial; compliment dels requeriments de la Lliga de Futbol Professional en relació a l’enllumenat per a les retransmissions de televisió; instal·lació de sistemes de control d’accessos i seguretat; i redacció de la llicència d’activitats adequada a les noves condicions de les instal·lacions.

  Totes les inversions i quedaran a benefici de l’Ajuntament quan finalitzi la concessió. Les inversions hauran de ser acordades i autoritzades per l’Ajuntament, tenir caràcter de permanència indefinida, i han de servir per millorar la instal·lació esportiva des del punt de vista de l’interès esportiu i l’interès públic i en què es garanteixi el compliment de totes les normatives esportives i urbanístiques de l’entorn.