Obres de millora al camp de futbol municipal de l’Arboç

    Les obres han anat a càrrec de l’ajuntament de l’Arboç

    Imatge del forjat per guardar les porteries Foto: Aj. de l’Arboç

    L’Ajuntament de l’Arboç ha realitzat obres de millora al camp de futbol municipal de l’Arboç durant les darreres setmanes per tal d’adequar les instal.lacions i arreglar desperfectes. Han estat petites actuacions en diferents punts del recinte.

    S’ha instal.lat una escala que ha de facilitar l’accés i donar seguretat per accedir al descampat a recollir les pilotes que hi van a parar. A més, s’han reparat i/o canviat les 3 portes de fusta dels lavabos públics del mateix camp. També s’ha instal.lat una tanca divisòria a la part posterior de la graderia, la millora de la pavimentació de l’accés als vestuaris i s’ha realitzat un forjat de formigó per habilitar la zona de terra adjacent al camp per guardar les porteries que no s’utilitzin i s’ha fet un nou punt de desaigua per l’evacuació de l’aigua de pluja més rapidament.