Les obres del cementiri municipal d’Altafulla finalitzaran la segona quinzena de gener

  Es tracta d’un projecte d’ampliació i reforma de nínxols, i de renovació de la coberta, ja que fins ara patia problemes d’estanqueïtat i filtracions d’aigua

  L’Ajuntament d’Altafulla està treballant aquestes darreres setmanes en el projecte de reforma del cementiri municipal. Es tracta d’uns treballs per adaptar, per una banda, els nínxols que encara estan buits per donar compliment a la normativa vigent en matèria de sanitat mortuòria, i per una altra banda, ampliar el número de nínxols per poder cobrir les necessitats del municipi en un futur.

   El cementiri d’Altafulla es composa de dues zones diferenciades. La primera, formada per quatre illetes, amb jardí al centre i nínxols en tot el perímetre, i la zona posterior, rectangular, amb dues illetes enjardinades i nínxols ubicat5s també al voltant. Aquesta segona zona disposa d’espai al perímetre per a la col·locació de nous nínxols. Està formada per catorze nínxols per tres alçades, al mateix nivell; i quatre nínxols amb tres alçades a un nivell més elevat.

  D’aquests 54 nínxols n’hi ha 33 que estan buits, i que cal reformar-los. La reforma d’aquests nínxols es produeix per donar compliment a la normativa vigent. S’han enderrocat i s’han construït complint amb les noves dimensions, que han passat d’una amplada de 75 cm lliures a una amplada de 90. La zona de nínxols reformats i nous estarà formada per 22 nínxols dobles, per tres alçades. Això representa un total de 66 nínxols.

  El pressupost total per aquest projecte és de 46.879,34 €, i les obres van a càrrec de l’empresa Promocions Ermon 05 SL. Tal com ha explicat la regidora d’Urbanisme, Marisa Méndez-Vigo, el termini d’execució de les obres és de tres mesos, i preveu que finalitzin la segona quinzena de gener de l’any vinent.

  A banda de la reforma dels nínxols, el projecte també contempla la renovació de la totalitat de les cobertes del cementiri municipal, ja que patien problemes d’estanqueïtat i filtracions d’aigua que perjudicaven els nínxols. Els treballs consistiran en la impermeabilització de les cobertes, i amb el condicionament d’un conjunt de pendents per drenar les aigües pluvials.

  D’altra banda, degut a la creixent preocupació i sensibilització social per la cura del medi natural s’ha cregut oportú per part del consistori l’estudi de diferents enterraments ecològics al cementiri d’Altafulla. Aquests enterraments són de les cendres en urnes biodegradables, de paper o cartró que es desfan. La intenció és emplaçar-hi un espai verd a l’interior del cementiri on es puguin enterrar les urnes biodegradables i col·locar-hi una placa de fusta. Tot i la voluntat, aquesta darrera fase es troba en estudi.